Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingvar prisar regionalt samarbete

Annons

Dessutom: I praktiken visade det sig att de främlingsfientliga sverigedemokraterna inte ens hade någon som ville utnyttja deras mandat i politiken.

Därför har Hedemoras nye makthavare också plockat bort den stol i fullmäktigesalen där sverigedemokraternas (sd) representant hade sin plats efter framgången i kommunvalet i höstas. Partiets företrädare är osynliga, det finns ingen ansikte i Hedemora som förknippas med sverigedemokraterna, hävdar Ingvar Damm.

Hur kommer det politiska maktskiftet att märkas i Hedemora?

- En viktig signal är att vi vill bredda intresset för politiskt arbete. Vi ska se till att partierna också får ersättare i utskottsarbetet. Det innebär att vi faktiskt river upp ett beslut i fullmäktige som den tidigare majoriteten klubbade igenom. De ville minska den politiska representationen.

- Men ska vi behålla intresset och ytterst demokratin måste få också skapa möjligheter för en bred politisk representation. Desto flera som har insyn i det politiska arbetet, desto bättre blir engagemanget.

- Jag hoppas också att vi genom att sätta upp tydliga mål för det politiska arbetet, liksom i förvaltningarna, ska skapa god ekonomi och bra ordning.

Vilka är Hedemoras ödesfrågor?

- Ekonomin och befolkningsutvecklingen! Det är också frågor som hör ihop. Kan vi få fler människor att flytta hit får vi också ett ökat skatteunderlag, vilket i sin tur gör det möjligt att behålla en hög servicenivå.

- Kommunstyrelsen ska för övrigt få ta del av den enkät som vi låtit nyinflyttade fått svara på. Den visar nämligen att de nya Hedemoraborna är väldigt nöjda och förtjusta över sin nya bostadsort.

- Inte minst efter de senaste årens mord och annan kriminalitet är det uppbyggligt att ur enkätsvaren kunna utläsa att de nyinflyttade har en mycket nyanserad bild av Hedemora.

En tredje ödesfråga för Hedemora är infrastrukturen. Därför är goda järnvägsförbindelser med Stockholm av stort värde. Satsningen på Dalabanan har därför mitt och Hedemoras stöd.

Hur ser du på oppositionens roll efter maktskiftet?

-Eftersom det finns en risk eller möjlighet, hur man nu ser, att majoriteterna växlar är det av stort värde om vi kan skapa ett samförstånd om långsiktiga ekonomiska mål. De borgerliga höjde skatten under förra mandatperioden och jag håller det inte för osannolikt att vi också tvingas till en sådan åtgärd för att klara ekonomisk balans utan att låna pengar.

-På det personliga planet har jag inga problem att samarbeta. Min företrädare, Gun Drugge (c), sitter i samma hus som jag och vi träffas dagligen, både formellt och informellt, för att dryfta aktuella frågor.

Hur samarbetar Hedemora med grannarna?

-Vi har redan ett formellt samarbete med både Avesta och kommunerna i norra Bergslagen, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Jag hoppas att vi ska kunna utveckla och rent av utvidga samarbetet i regionen. Jag tror nämligen att det är enda chansen om vi ska få ekonomi för att klara en hög servicenivå till kommunens invånare.

-Räddningstjänst, personalfrågor, bygg- och miljö och turism är områden där vi redan inlett eller är på väg att sjösätta olika former av samarbete. Vi måste också vara öppna för samarbete kring gymnasieskolan.

Hur ser framtiden ut för samhällena utanför centralorten?

- Långshyttan, Vikmanshyttan, Dala-Husby och Stjärnsund är välmående orter. Outokompo investering på en halv miljard i Långshyttan visar också på näringslivets tro på mindre orter.

- För oss politiker gäller det att säkerställa viktig samhällsservice som skolor, sjukvård och butiker. Stjärnsund är ett exempel på där det också behövs nya bostäder för att möta intresset att flytta till bruket. Kommunen är beredd att medverka till att bostadsfrågan får en bra lösning.

Hur är din relation till näringslivet?

- Mycket av kontakterna sköts av vårt näringslivsbolag, men givetvis är jag också personligen mycket angelägen om ett bra samarbete. Jag hoppas att alla företagare inser att de när som helst kan ta en kontakt med kommunalrådet.

- Det är viktigt att Hedemora kan erbjuda ett så brett utbud av affärer som möjligt och att företag med ambitioner att växa får den hjälp de behöver också från kommunen. I arbetet med att vända befolkningsutvecklingen spelar utvecklingen för näringslivet en avgörande roll.

Fotnot: I serien De nya makthavarna har tidigare presenterats Abbe Ronsten (s), kommunalråd i Säter (29/1) och Torsten Larsson (kd), kommunalråd i Vansbro (12/2).

Fakta/Damm:
Namn: Ingvar Damm

Yrke: Kommunalråd i Hedemora

Ålder: 56

Familj: Hustru och två barn

Bor: Övernora, Dala-Husby

Intressen: Naturen, jobba i skogen och dona med huset

Tidigare jobb: Ombudsman i IF Metall Bergslagen

Politisk karriär: Kulturnämnden i Köping 1976, Hedemora kommunstyrelse under 90-talet och sedan 2002 i kommunfullmäktige.

Bäst med Hedemora: Närheten till både service och natur.

Sämst med Hedemora: När bra helhetslösningar går i kvav på grund av bypolitik.

Har du något att säga?

Skriv en insändare eller debattartikel.

Skriv insändare Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare eller debattartikel.

Skriv insändare Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons