Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktigt att bankerna tar sitt ansvar

/

Annons

I Sverige använder en stor andel av befolkningen sig av elektroniska betalningar istället för kontanter. Många svenska företag har också utvecklat digitala lösningar som gör det lättare och snabbare för oss konsumenter att göra inköp eller betala våra räkningar. Utvecklingen mot ett samhälle med allt mindre kontanter för med sig flera fördelar. Men den måste ske i ett tempo så att ingen lämnas efter.

Före årsskiftet tillsatte regeringen en parlamentarisk utredning om riksbankslagen och det penningpolitiska ramverket. Utredningen har bland annat fått i uppdrag att titta på Riksbankens ansvar för kontanthanteringen och kontanttillgången i hela landet. Bakgrunden till detta uppdrag är att möjligheterna att använda kontanter inte uppfyller den efterfrågan som finns.

Vi ser med oro på att ett antal banker har dragit ner på kontanthanteringen i flera kontor runtom i landet. Det kan leda till att människor måste ta sig långa sträckor för att komma till ett bankkontor som hanterar kontanter. Många pensionärer, människor på glesbygdsorter, funktionsnedsatta och nyanlända drabbas särskilt hårt av den bristande tillgången på kontanttjänster i vissa delar av landet. Utredningen om riksbankslagen kommer att ta ett brett grepp om frågan om kontanttillgången. Men redan nu vidtar regeringen flera åtgärder för att trygga tillgången till kontanttjänster.

Post- och telestyrelsen har sedan flera år tillbaka i uppdrag att stödja länsstyrelserna i arbetet med att underlätta för människor att kunna ta ut och sätta in kontanter på de platser där detta behov inte tillgodoses av marknaden. Länsstyrelsen har också etablerat betaltjänsteombud på totalt 27 orter i 12 län runtom i landet. Hos dessa ombud är det möjligt att betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor.

Det är dock viktigt att bankerna också tar sitt ansvar och ser till att deras kunders behov tillgodoses. Vi för därför en pågående dialog med bankerna om vad som krävs för att människor ska ha fortsatt tillgång till kontanter. Bankerna har lovat att återkomma till regeringen framöver med förslag på hur de kan förbättra situationen för sina kunder.

För regeringen är det viktigt att var och en själv ska kunna bestämma hur man väljer att sköta sin ekonomi. För att detta ska vara möjligt krävs ett gemensamt engagemang från samhällets olika delar, där inte minst banksektorn har en central roll att spela.

Maria Strömkvist (S)

riksdagsledmot i skatteutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons