Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Världsarven - unika brobyggare

/

Annons

Unescos femton svenska världsarv ingår i ett unikt globalt nätverk med stora kultur- och naturvärden. Dessa ska bevaras för hela mänskligheten och för framtida generationer. Tillsammans har vi ett ansvar att ta tillvara, bevara och utveckla dem. Även om världsarven ofta utgör en resurs för ekonomisk utveckling, inte minst genom besöksnäringen, får de inte reduceras till enbart bilder i turistbyråernas broschyrer. Alla Unescos 1052 världsarv är varsitt kapitel i historien om människan och naturen - vår gemensamma historia. Världsarven bär på mening i ett större sammanhang. I arbetet med världsarven är det nödvändigt att sätta lokalt arbete och engagemang i ett globalt perspektiv.

I tider av förändring, när invant möter ovant och samhällssystem möter samhällssystem, blir kulturarv ofta en frontlinje för heta debatter om kultur och värderingar. Det finns i dag starka krafter som förenas i en kultursyn som menar att den nationella kulturen eller den föreställda grupptillhörigheten är särskilt unik. Det blir därför viktigt att sprida kunskap om vår gemensamt skapade historia. I ett polariserat samhälle kan världsarven spela en viktig roll genom att väcka nyfikenhet på denna kunskap och utgöra rum för möten och samtal.

I dag heter det att vi lever i globaliseringens tid. Men vad innebär det? Ny teknik möjliggör förvisso sekundsnabba utbyten, men världen har alltid rört sig. Seder och bruk, mat, språk, traditioner, arkitektur, trosuppfattningar och ritualer är resultatet av handel och utbyten mellan samhällen, flöden av idéer mellan människor på resa. Falun med gruva, omgivande bergsmanslandskap och delar av staden fick världsarvsstatus år 2001. Under 1600-talet var kopparproduktionen som störst. För att möta upp den stora efterfrågan av koppar importerades både arbetskraft och kompetens inom ingenjörskonst och gruvteknologi. Denna smältdegel av teknik och människor med olika bakgrund bidrog starkt till formandet av dagens moderna svenska industrisamhälle. Falu Gruva är sedan länge ett stort besöksmål och under 2016 har man vid rekryteringen av nya guider medvetet genom Svenska för invandrare (SFI) sökt personer med bakgrund i olika kulturer.

Varje människa kan upptäcka den gemensamma kulturen på sin egen plats: en runsten kan ses som ett exempel på hela mänsklighetens utveckling av skriftspråk, de odlade landskapen ett exempel på global utveckling när människan gick från ett sätt att försörja sig till ett annat. Vilka historiska spår vi ser som viktiga att bevara förändras och utvecklas över tid. De måste också ses i ett globalt perspektiv. Först när kultur och historia tillåts stelna i statiska former kan kulturarvet verka isolerande och uteslutande. Genom att lyfta blicken kan vi utforska den rika källa till kunskap och upplevelser som Unescos unika världsarv utgör. På det viset kan vi också stimulera samtalet om vilket samhälle vi vill lämna över till kommande generationer.

Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarämbetet

Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Ylva Thörn, landshövding, ordförande för världsarvsrådet i Falun

Fredrik Sandberg, länsantikvarie, Länsstyrelsen Dalarna

Anna Björkman, verksamhetsansvarig, Falu Gruva

Jan Moritz, ordförande Stiftelsen Stora Kopparberget

Jonny Gahnshag, kommunalråd, Falu kommun

Pelle Ahnlund, kulturchef, Falu kommun

Christer Björklund, länsmuseichef, Dalarnas museum

Carl Johan Ingeström, chef, Visit Södra Dalarna AB

Albina Pashkevich, lektor, Högskolan Dalarna

Örjan Hamrin, Världsarvet Faluns vänförening

Christina Staberg, världsarvssamordnare, Falu kommun

Lena Grönlund Myrberg, antikvarie, Falu Gruva

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons