Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

UNIONEN DALARNA: Kilometerskatten ett hot mot jobben och tillväxten i Dalarna

Annons

Tillförlitliga och kostnadseffektiva transporter är en grundförutsättning för jobb och tillväxt i näringslivet. Detta är speciellt sant för transporttunga branscher som skog, stål och verkstadsindustrin. Sverige, och då speciellt Dalarna och de andra nordliga länen, har en konkurrensnackdel på grund av sitt geografiska läge vilket gör transportkostnaden extra viktig.

Nu planerar regeringen att införa en vägslitageavgift för tunga lastbilar. En utredning ska presenteras i början av december och väntas föreslå en skatt på 24 kronor per mil för tunga lastbilar på svenska vägar. Tanken med skatten är att öka incitamenten till mer gröna transporter som tåg och båt snarare än lastbil. Det kan låta bra, men visar samtidigt hur långt från verkligheten utredningen verkar vara. I verkligheten här i Dalarna, liksom i övriga norra Sverige, finns det ju helt enkelt inga fungerande alternativ till lastbilstransporter för stora delar av industrin.

Risken är alltså stor att det blir en skatt på norra Sverige och i än högre grad på företagen och hushållen i glesbygden. Det leder till högre kostnader, sämre konkurrenskraft och att en stor del av den stora tillväxtpotential som finns i våra basnäringar aldrig kan förverkligas. Alla typer av transporter blir dyrare, vilket givetvis slår mer på alla de delar av landet där avstånden är stora. Det slår mot jobben och det slår mot hushållen. Mottot hela Sverige ska leva blir än mer ihåligt.

Redan i dagsläget är den bristande infrastrukturen en av de största utmaningarna för regionen. En undersökning från Unionen visar också att endast var sjätte Unionen-klubb i Dalarna (sammanslaget med Uppland och Gävleborg i undersökningen) ansåg att järnvägsnätet var bra anpassat till företagets behov. På vägsidan var läget också dåligt för regionen. Här ansåg knappt var tredje klubb att infrastrukturen fungerande bra ur företagets perspektiv.

Den redan i utgångsläget dåliga infrastrukturen kostar i form av tillväxt och jobb. Det nya förslaget skulle kraftfullt göra Dalarnas konkurrenskraft än sämre.

Man kan också fråga hur stora positiva gröna effekter förslaget skulle ha totalt sett? Risken är att det skulle slå undan benen för en stor del av regionens bas- och verkstadsindustri som nu i många avseenden är ledande i utveckling mot en mer hållbar ekonomi. Vi vet att intresset för träbaserade produkter väntas öka globalt. Här har Sverige och Dalarna en chans att leda utvecklingen av nya innovationer kopplade till skogen. På sikt finns en möjliget att ersätta plast och andra icke-förnyelsebara material. Mycket av denna utveckling riskerar att hotas av kraftigt högre transportkostnader och lägre konkurrenskraft.

Givetvis vill även Unionen ha en omställning av transportsystemet i riktning mot mer hållbara lösningar. Men det får inte ske på bekostnad av glesbygden där det i dagsläget helt enkelt inte finns fungerande alternativ till vägtransporter. Väljer regeringen ändå att gå fram med förslaget måste det därför kombineras med undantag som säkerställer vår framtida konkurrenskraft och därmed jobben.

Unionen Dalarna

Lars Jagrén, chefsekonom

Inger Rutensköld, regionchef

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons