Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Störst klimatnytta när skogen brukas

Annons

Sebastian Kirppu tillskriver mig fatal inkompetens gällande skogsekologi sedan han läst min artikel om hur familjer, som i hundra år har vårdat sina granar, nu beläggs med avverkningsförbud. Mycket livfullt skriver Kirppu om det fina i att granar får dö i skogen: det mest levande i skogen är de döda träden. Helst ska granarna, enligt honom, leva i flera hundra år och sedan dö lika länge.

Min poäng är att timret från granar – och tallar – är avgörande för att vi människor ska komma till rätta med klimatskadorna och skapa ett samhälle i samklang med naturen. Varje sann miljövän vet att det brådskar att ersätta fossila material med miljöanpassade. Trähus och allt annat, som tillverkas av trä, binder koldioxid så länge de är i bruk. Redan är omställningen också på gång till träbaserade tyger, drivmedel och formsäkra material, som ersätter polyester, bensin och plaster.

Många av oss i familjeskogsbruket är miljöcertifierade med tydliga regelverk och frivilliga avsättningar. Men alla skogsägare medverkar aktivt i naturvården. Vid varje avverkning tas så kallad generell hänsyn genom att spara grupper av träd samt skyddszoner vid vattendrag och att lämna gamla träd, känsliga biotoper och lågproduktiva skogar. För att undvika markskador från maskiner används nu kartor som visar vattenstråk och fuktighet under markytan.

Om vi avstår från att bruka stora delar av skogen, blir följden mer användning av kol, olja och betong. Är det verkligen vad Sebastian Kirppu vill?

Hälften av Sverige är skog, och skogarna räcker mycket väl till för både timmer, massa och biobränsle för klimatsmarta lösningar och sparade träd och skogar för biologisk mångfald och skydd för unika arter.

Extrema och oförutsägbara tolkningar av artskyddsförordningen kraschar nu skogsägarnas motivation att vårda träd som kan ge inkomster först efter 70-120 år, dvs innan granarna börjar ruttna här i Mellansverige. På en och samma gång förlorar Sverige miljöanpassade material och småföretagare på landsbygden.

Alla som vill vara med och skapa det biobaserade samhället bör istället gemensamt stå upp för skogens ständigt förnyelsebara produkter. Forskning från bland annat Lantbruksuniversitet visar att störst klimatnytta görs när skogen brukas, har god tillväxt och ersätter andra produkter. 

Karin Perers

Mellanskogs ordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons