Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SD: "Kärnkraften borde vara ett centralt inslag"

/
  • Kärnkraften är en förutsättning för att Sverige ska kunna bevara välfärdsmodellen, menar debattörerna.
  • Josef Fransson (SD).
  • Mattias Bäckström Johansson (SD).

Annons

Nyligen offentliggjordes Energikommissionens betänkande och de förslag som man nått fram till. Det finns förslag i överenskommelsen som är bra, bland annat borttagandet av straffbeskattningarna av kärnkraft och vattenkraft. Men betänkandet innehåller också flera förslag som är direkt destruktiva, vilket gör att vi inte kan ställa oss bakom överenskommelsen.

Man har helt kringgått orsakerna till dagens energimarknadskris som primärt har uppstått för att man pumpat in otaliga subventionsmiljarder och snedvridit marknaden. Ett förslag är att elcertifikatssystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh till 2030. Sverigedemokraterna anser inte att kommissionen härvidlag lyckats greppa den större bilden gällande elmarknaden och elcertifikatsystemet med de subventioner som riktas mot främst väderberoende kraftslag. Man anmodar alltså mer av samma medicin som skapade problemen från första början. Nya kriser är att vänta i det som kommit att kännetecknas som en lappa och lagapolitik.

I förslaget sätts även ett mål om att 2040 ska 100 procent av den svenska elproduktionen vara förnyelsebar, vilket vi tycker är högst olyckligt. Vi förordar i stället att svensk elproduktion ska vara 100 procent fossilfritt, vilket då inte utesluter till exempel nästa generations kärnkraft som skulle kunna leverera viktig baskraft till vår industri med dagens kärnavfall som bränsle.

Kärnkraften är och borde enligt vår uppfattning vara ett centralt inslag i den svenska energimixen även fortsättningsvis. Vi menar att den är en förutsättning för att vi ska kunna bevara och utveckla den svenska välfärdsmodellen.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Energipolitisk talesperson

Josef Fransson (SD)

Näringspolitisk talesperson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons