Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rusta inte bara vägarna

Annons

Sverige och världen tvärnitar. Med all sannolikhet har vi ett par tuffa år framför oss. Inte minst måste vi räkna med en stigande arbetslöshet. Framtiden känns i dessa dagar aningen hotfull. Att Sverige går in i denna lågkonjunktur med starka offentliga finanser gör dock att det finns hopp. Nu ska det som samlats i ladorna satsas.

Det tycker också regeringen som i en kommentar till höstens budget förklarar att man "med reformer på 32 miljarder kronor vill [.] mildra effekterna av sämre konjunktur, varaktigt höja sysselsättningen och förstärka välfärden." Vidare heter det i kommentaren att "regeringen vill möta dagens problem, samtidigt som Sverige rustas för framtiden."

Att rusta Sverige för framtiden handlar inte bara om att bygga järnvägar, sänka skatter och stärka välfärdsystem. Det måste också handla om att stärka fundamenten för kunskapssamhället. Regeringen satsar också, helt riktigt, pengar på utbildning och forskning. Det är bra. Desto märkligare är att man samtidigt väljer att minska anslagen till utvecklingsinsatser för biblioteken - samma bibliotek som kulturministern kallar "en grundläggande del av den kulturella infrastrukturen".

Den bistra ekonomiska utvecklingen får inte tas till intäkt för en nedprioritering av biblioteken. Biblioteken utgör inte bara en grundläggande del av den kulturella infrastrukturen utan de är i lika hög grad en del av kunskapssamhällets infrastruktur. Bibliotekens roll för läsande, lärande och informationsinhämtning är helt central. Det är till biblioteken vuxenstuderande, invandrare och skolelever söker sig för att hämta kunskap. Lågkonjunktur betyder ökat behov av grundutbildning, fortbildning och omskolning. Därför måste biblioteken nu rustas och inte avlövas.

Bibliotekssverige har varit positivt och välvilligt inställt till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som ofta talat väl om biblioteken och sagt sig vilja stärka bibliotekens roll. Men nu tvingas vi konstatera att det konkreta arbetet på biblioteksområdet hittills gått förfärligt långsamt framåt och att det i och med denna budget faktiskt går bakåt.

Om inte Lena Liljeroth Adelsohn vill bli ihågkommen som "utredningsministern" är det hög tid att skrida till verket. Det är dags att gå från fagra ord till faktisk handling.

Nedan listas några saker som kulturministern omedelbart kan göra för att rusta biblioteken för framtiden och därmed stärka förutsättningarna för att Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas som kunskapsnation även när tiderna blir tuffare:

1) Öka anslagen till biblioteksutveckling

Låt detta bli den sista gången biblioteken får minskade anslag i statsbudgeten. Arbeta för att kommunerna ökar anslagen till sina bibliotek.

2) Sjösätt omedelbart den sedan länge utlovade översynen av Bibliotekslagen

Trots att den aviserade översynen av bibliotekslagen bekräftas i höstens budget preciseras den inte närmare i tid. Nu är det tid att avsluta långbänkandet i denna fråga.

3) Stärk biblioteksforskningen

Kulturutredningen föreslog i mars att anslagen till kulturforskning skulle tredubblas till 150 miljoner. Vi delar kulturutredningens bedömning och menar att forskningen inom biblioteksområdet bör ges en ökad uppmärksamhet i regeringens forskningspolitik. Sektorsforskningen på kulturområdet har länge varit eftersatt. Samtidigt vet vi att kultursektorn och biblioteken får en allt viktigare roll för hållbar tillväxt/utveckling och social sammanhållning. Forskning kring bibliotekens roll som kulturell infrastruktur och infrastruktur för kunskapssamhället behöver rejäla förstärkningar

4) Ta initiativ till ett nationellt biblioteksorgan

De svenska biblioteken står inför ett antal utmaningar som måste angripas samlat och på en nationell nivå. Det handlar framförallt om att möta ojämn utveckling, ökade klyftor och otillräcklig samverkan. Det handlar om att ge medborgarna bättre tillgång till bibliotekens tjänster. Inrätta därför ett nationellt biblioteksorgan. Dess uppgift ska vara att med utgångspunkt i nationella strategier och mål utveckla den heltäckande nationella bibliotekspolitik som idag saknas.

En nationell bibliotekspolitik handlar om att inte längre bara laga efter läge. Nationell bibliotekspolitik handlar om att med visioner och metodiskt arbete ge Sverige bibliotek som kan bidra till en stark samhällsutveckling.

Efter årsskiftet presenterar Kulturutredningen sitt betänkande. Det bör ses som ett startskott för en ökad och målmedveten satsning på landets bibliotek inom ramen för en nationell bibliotekspolitik. Som företrädare för stora delar av Bibliotekssverige står vi redo att bistå kulturministern i utformandet av denna politik.

Britta Lejon

är ordförande i Svensk Biblioteksförening

Karin Åström Iko

är ordförande i DIK

Jan Ristarp

är ordförande i Sveriges Författarförbunds biblioteksråd

Maria Törnfeldt

är ordförande för Sveriges Länsbibliotekarier

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons