Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

REPLIK: Regeringens budget försämrar för landsbygden - därför säger vi nej till kilometerskatten

Annons

I DT (30/10) kritiserar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och Marie Olsson (S) Moderaternas budgetförslag gällande landsbygden. För oss moderater är det självklart att landsbygden måste få ta vara på sina möjligheter och tillåtas växa av egen kraft. Tyvärr hotar den rödgröna regeringens politik landsbygdens utveckling, tillväxt och framtid.

Grunden i regeringens budget är att straffbeskatta landsbygden och använda pengarna till nya ineffektiva stöd, i många fall där stöd inte ens efterfrågas. Det är en politik som ger med ena handen och tar med den andra.

Vi moderater menar att om Sverige ska ha en levande landsbygd behöver vi i stället bra kommunikationer, växande företag, minskad byråkrati, förenklade regelverk och ett konkurrenskraftigt lantbruk och skogsbruk.

Regeringens budget innehåller konkreta försämringar av landsbygdens villkor, till exempel förslaget om en kilometerskatt som slår direkt mot de gröna näringarna. Det är skattekostnader som hotar landsbygdsföretagens konkurrenskraft.

Vi säger därför nej till skadliga skattehöjningar på transporter. I stället satsar vi långsiktigt på ett ökat avdrag för koldioxidskatt på diesel som används i jordbruket, skogsbruket och vattenbruket.

Bristande vägunderhåll och höga drivmedelsskatter gör att människor som bor utanför städerna, utan något alternativ till bilen, drabbas hårdast. Möjligheten att använda sig av kollektivtrafik för att ta sig till arbete eller fritidssysselsättningar är starkt begränsad.

Ett väl fungerande vägnät är därför avgörande för jobb och tillväxt i hela Sverige. Moderaterna satsar 200 miljoner kronor mer på drift och underhåll av vägnätet för att stärka kvaliteten i hela landet. Samtidigt är vi för en ökad inblandning av förnybara bränslen för att minska utsläppen från transporter.

Jordbruket, livsmedelsindustrin och skogsindustrin lägger grunden för en livskraftig landsbygd och därmed för Sverige. Det är självklart för oss moderater att stärka förutsättningarna för företagande och handel.

Med lägre skatter och bättre konkurrensvillkor blir det möjligt att bo och arbeta i hela Sverige. Regeringens politik leder till den raka motsatsen.

Sten Bergheden (M) landsbygdspolitisk talesperson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons