Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

REPLIK: Dagens skogsbruk förskönas – är ingen viktig näring för Sverige

Annons

Svar till debattartikeln "Frustrerande att ses som kriminell för att man sköter sin skog efter bästa förmåga" som publicerades i DT den 19/12:

I artikeln går skogsägaren i Mellanskog, Jöns Mona Lisa Björkman, till storms mot den ideella naturvården. Och med svepande formuleringar förskönas dagens skogsbruk.

Hela hennes artikel vittnar om en skrämmande okunnighet. Om det nu handlar om okunnighet. Björkman tycks inte ha en aning om att skogens ekosystem med växter, djur och svampar är något annat än näringens idealbild av kortsiktigt rationella produktionsytor.

Denna bristande kunskap i grundläggande biologi inom skogsbruket har bland annat resulterat i att artdatabanken vart femte år utger en vetenskaplig rapport med namnet "Rödlistade arter i Sverige".

I den senaste sammanfattande rapporten om bedömningarna, Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer - rödlistade arter i Sverige 2015, konstateras att ”avverkning minskar arealen av skog där naturliga strukturer och naturlig dynamik upprätthålls, och den orsakar därmed förlust av livsmiljöer. Närmare 2 300 skogslevande arter är rödlistade".

Några avslutande citat och synpunkter:

1. "Det är ett problem att man slutavverkar allt yngre skog. Ju längre man pressar ner slutavverkningsåldern, desto färre livsrum blir det i skogslandskapet" (Missade mål - tio forskare om utmaningar i skogen, WWF).

2.  Skogsbruket är en viktig näring för Sverige påstår Björkman. Men så är det knappast då skogsbruket bidrar med mindre än tre procent till Sveriges BNP. (Statistiska Centralbyrån.)

3. Skogen är förnyelsebar skriver Björkman vidare. Och ja, på kort sikt är virkesplantagerna det. Men inte de få återstående skogar som har kvar naturliga miljöer, och som nu hotas av det allt mer aggressiva skogsbruket. Dessa skogar är engångsskogar.

4.  Av Skogsstyrelsens satellitbilder framgår att det finns många misslyckade 35 - 40åriga kalhyggen med undermålig återväxt i landet. Trots gällande lag. Men detta bryr man sig inte om.

Inte heller bryr sig åklagarväsendet om att fälla kriminella handlingar som skogsbruket gör sig skyldig till. 2016 anmälde Skogsstyrelsen i Sverige 137 kriminella avverkningar till åklagaren. Men bara några få procent ledde till fällande dom (SVT Värmland 22/12, 2017).

Göran Rönning, skoglig debattör

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons