Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Pensions- och skattefakta

/
  • Anders Norling skrev om pensionssystemet den 4 september. Karl-Olov Hedler med stor erfarenhet inom socialförsäkringsområdet, replikerar på Norlings debattinlägg.

Annons

Anders Norling raljerar över debatten om pensionerna. Det finns anledning att kommentera en del missförstånd han ger uttryck för. Avgifterna till inkomstpensionen fastställs visserligen av riksdagen men de är specialdestinerade för pensionssystemet utanför statsbudgeten. De är således inte skatter. Att utbetalade pensioner betalas med influtna avgifter betyder inte att pensionerna är bidrag. Pensionerna är ekonomiska fordringsrätter i ett statligt försäkringssystem. Att pensionerna är att betrakta som uppskjuten lön styrks bland annat av uttalande av Arbetsdomstolen, dom 157/95.

Beträffande pensionernas finansiering så visar pensionssystemets resultaträkning, (avgiftsintäkter + fondavkastning minus pensionsutbetalningar) enligt Ekonomistyrningsverket på årliga överskott om miljardtals kronor. Pensionsnedräkningarna beror således inte på medelsbrist. De beror på systemet med följsamhetsindexering och den automatiska balanseringen (bromsen) beräknad+ på pensionssystemets (långsiktiga) balansräkning.

Att "jobbskatteavdragen" skulle ha någon direkt betydelse för att trygga pensionerna till dagens pensionärer saknar trovärdighet, se bara pensionsnedräkningarna för åren 2010 och 2011. Mot särbehandling av pensionärerna i skattehänseende talar blland annat uttalanden i förarbeten till pensionsreformen (1994:20, s.145). Det faktiska värdet av pensionen beror också på beskattningen som borde vara oförändrad för flera decennier.

Premiepensionens betydelse för framtidens pensionärer ska inte underskattas. Den kan betyda cirka 13 procent (inte 2,5 procent) av den allmänna pensionen vid samma värdemässiga utveckling för premiepensionsrätterna som för pensionsrätterna i pensionssystemets fördelningsdel. Nedräkningen av inkomst- och tilläggspensionerna från år 2009 med -3 procent år 2010 och -7,3 procent år 2011 samtidigt som lönerna ökar med cirka 3 procent per år ökar på ett oacceptabelt sätt klyftorna i samhället. Det är nödvändigt med en snar översyn av pensionssystemet och slopande av skattediskrimineringen av pensionärerna.

Karl-Olov Hedler

är samhällsvetare djupgående kunskaper på socialförsäkringsområdet från tidigare yrkesverksamhet som projektledare och sakkunnig hos riksdagens revisorer och i finansdepartementet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons