Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Översvämning - sedan kommer mögel

/
  • Konsekvenserna av mögelskador riskerar att bli riktigt allvarliga, speciellt efter en översvämning. Vi står inför ett riksdagsval. Är det inte på tiden att våra riksdagspartier börjar ta den här frågan på allvar? undrar Ritt Goldstein som är starkt kritisk till att vi i Sverige inte tar de hälsoproblem som mögel kan orsaka på allvar.  Foto: Janne Eriksson

Annons

I stort sett varje gång USA har drabbats av allvarliga översvämningar, publicerar USA:s katastrofmyndighet (the Federal Emergency Management Agency, Fema) starka mögelvarningar. Men medan en del av oss har förstått att mögel kan vara farligt; tar alltför många av oss fortfarande alltför lättvindigt på frågan hur farligt det kan vara?

Den här sommaren har det varit översvämningar i delar av Sverige, delar av Dalarna, och på sätt och vis betyder det alltid samma sak - vatten och fukt kommer in där det inte ska vara något. Tyvärr är det vanligtvis så att fuktskador betyder mögel.

Vi minns alla bilderna av hur drabbade kämpar med översvämmade städer och byar, men för många har en annan kamp redan börjat, eller är på väg. En kamp som sällan skapar nyhetsrubriker, men som kanske borde göra det, kampen mot mögel. Även om översvämningar och åtgärder mot dem lätt skapar rubriker, blir det sällan rubriker om dem som kommer att bli sjuka utan att inse varför och att det är möglet som uppstod efter översvämningen som är orsaken.

“Mögel kan orsaka betydande hälsoproblem. Det är angeläget att enskilda personer och företag sanerar sina hem och arbetsmiljöer så snabbt som möjligt för att inte riskera allvarliga, långvariga hälsoeffekter", säger en Fema-varning från 26 juli 2010 (http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=52216) efter en översvämning i Nebraska. Varningen råder också de drabbade att "Slänga alla mögliga föremål som inte kan bli ordentligt rengjorda. Om du tvekar, släng det. Detta inkluderar mattor, madrasser, stoppade möbler, uppstoppade djur, kuddar, tapeter och alla pappersprodukter."

Potentialen för en hälsotragedi betonas ytterligare i en tidigare översvämningsvarning från Fema (http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=37791). Där betonades att The Center for Disease Control and Prevention (den amerikanska motsvarigheten till Smittskyddsinstitutet) starkt rekommenderar att undvika all onödig mögelexponering. De varnade också vissa grupper att undvika mögel helt och hållet. Hit hör barn under tolv år, transplantationsmottagare och cancerpatienter som genomgår kemoterapi.

Om Fema-varningar är svåra att acceptera, är det kanske ett tecken på hur vårdslösa vi svenskar faktiskt har blivit. Var är våra egna myndigheters varningar? Om mögelhotet är så lätt att avfärda skulle det naturligtvis kunna förklara varför våra svenska webbsidor saknar dessa varningar, och varför mögel och dess sjukdomar allt oftare börjat skapa nyhetsrubriker här. Dessutom föreställer jag mig att en del skulle hävda att det är vår egen svenska uppfattning om ett problem som ska gälla; socialminister Göran Hägglund verkade dock säga något annat under en mögeldebatt i riksdagen den 4 februari 2010.

“Vi ska vara vakna på att ta i anspråk landvinningar som har gjorts också i andra länder" sa Hägglund, och tillade att det är "av enormt stor betydelse."

Jag talade nyligen med Annelie Mattson-Djos, miljökonsult och riksdagskandidat från Dalarna för Miljöpartiet de Gröna. I starka ordalag uttryckte hon att det är olyckligt att det verkar som om alltför många här fortsätter att lida medan forskningsresultat om mögel som tagits fram utomlands ignoreras. Hon talade också om amerikansk forskning och i synnerhet "vilka skador mögeltoxiner ger", och antydde att anledningen till vår egen regerings ovilja att agera "uppenbarligen enbart" baseras på det felaktiga antagandet "att det skulle kosta för mycket pengar att åtgärda problemen". Och utöver det Mattson-Djos påtalade om förlorade "pengar för skattebetalarna i form av kostnader för vård, utebliven produktion och sjukbidrag" som orsakas av mögel, finns det sannerligen andra kostnader i ett samhälle som värdesätter sina yngsta.

I "Bakgrund" sektionen på en webbsida tillhörande amerikanska Naturvårdsverket (EPA) står en varning om möjliga effekter på spädbarn som mögelexponering efter översvämningar kan ha (http://www.epa.gov/appcdwww/iemb/child.htm). Den beskriver utförligt ett exempel där "27 spädbarn från hem som var skadade av översvämningar blev sjuka (nio dödsfall)".

"Fukt och översvämningar i källare kan orsaka mögelproblem, särskilt vid kraftigt regn. Det är viktigt att människor har insikt om att de kan drabbas av allvarliga hälsoproblem om inte denna typ av fuktskador åtgärdas", säger Leif Kåvestad, den byggnadsingenjör och före detta miljöinspektör som författat boken "Sjuka Hus".

Konsekvenserna av mögelskador riskerar att bli riktigt allvarliga, speciellt efter en översvämning. Vi står inför ett riksdagsval. Är det inte på tiden att våra riksdagspartier börjar ta den här frågan på allvar?

Ritt Goldstein

är amerikan, boende i Falun, och i fejd med Kopparstaden. Goldstein hävdar att den lägenhet han hyrde av företaget, har gjort honom sjuk. Han har diagnostiserats med "byggnadsrelaterad" sjukdom efter att kraftigt förhöjda mögelhalter och höga halter av kemikalier hittats i lägenheten.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons