Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

ÖPPET BREV: Jo, det var rätt att stoppa planerade operationer – och Barke saknade knappast insyn

Annons

Bäste Gunnar Barke (S),

Det här brevet är adresserat till dig – OCH alla andra politiker i Dalarna och övriga landet. Orsaken till att du personligen blir omnämnd, är de senaste dagarnas rubriker i lokaltidningarna kring dina uttalanden rörande det beslut om intagningsstoppet för planerad kirurgi, som togs av klinikledningen på Kirurgkliniken i Falun.

LÄS MER: INSÄNDARE: Cheferna på kirurgkliniken i Falun har gravt misslyckats – och bör avgå

Andemeningen i dina uttalanden är att intagningsstoppet varit ett felbeslut av klinikledningen, att man ska ”göra läxan”, att klinikledningen inte har mandatet och sist men inte minst, att landstingsledningen varit ovetande om problemet, såväl på tjänstemannanivå som i den politiska ledningen.

Undertecknad har en lång bana i verksamhetsledande ställning på Kirurgkliniken i Falun, men även inom tjänstemannaledning inom Landstinget Dalarna, och därför också en tämligen god insyn i denna verksamhet. Att man från politikerledet nu misstänkliggör det arbete som gjorts från klinikledningen hittills, avseende försök att avhjälpa den personalbrist som finns, är beklämmande.

Personalsituationen är hårt ansträngd såväl inom Landstinget Dalarna som i andra landsting. Under många år har det varit svårt att rekrytera högutbildad personal och kunna behålla den.

Aldrig har det funnits så många sjuksköterskor och läkare som nu men ändå lider många sjukvårdsinrättningar svårt av sjuksköterskebrist. Givetvis är arbetsmiljön en oerhört viktig faktor i detta. Härutöver är löneläget också betydelsefullt.

LÄS MER: Försenade canceroperationer ska utredas – "Tar situationen på största allvar"

Om det funnits enkla lösningar på dessa problem hade inga verksamheter suttit i knipa som nu. Sjukvård är inte en verksamhet där man kan räkna hem en vinst om man kommer upp i en viss produktion och ekonomin är inte baserad på försäljning.

Offentligt finansierad sjukvård grundar sig på skatteintäkter som sedan fördelas efter politisk vilja. Det anslag som tillerkänns en viss verksamhet ska alltså räcka. Samtidigt finns det alltid en politisk önskan som ofta uttalas om att all vård ska vara lättillgänglig 24 timmar om dygnet, att senaste rön och teknik ska användas i vården och att köer får inte vara längre än 90 dagar.

Det är en ekvation som inte går ihop.

När man då gör som de flesta verksamheter fått göra under de senaste 30 åren, det vill säga sparar, är det alltså kostnadssidan som måste åtgärdas. Eftersom ny teknik oftast blir dyrare och nya mediciner alltid blir dyrare, kan besparingarna vanligen bara göras på personalsidan.

Om vi tar Kirurgkliniken i Falun specifikt, så fick kliniken flytta in i nya och mycket fina lokaler för fyra år sedan. Patientrummen tillgodoser hygien- och sekretesskraven på hög nivå. Men eftersom de flesta rummen är enkelrum, blir golvytan mycket större än tidigare. Dessutom beslöt man om patientnära vård varför den enda sköterskeexpeditionen i den tidigare vårdbyggnaden, blev tre olika expeditioner på stort avstånd ifrån varandra i den nya.

Detta har inneburit att möjligheten att lätt överblicka enskilda patienter är sämre nu och vårdpersonalen måste vara mer in på enskilda vårdrum. Den tidigare möjligheten till nära samarbete mellan olika sjuksköterskor som satt på samma expedition, har också gått förlorad.

LÄS MER: ÖPPET BREV: Jag är en av dem som drabbats av kirurgkrisen - och jag vill veta varför landstinget inte tillåter stafettsjuksköterskor

Mycket av vården av kirurgiskt sjuka patienter är ytterst krävande, många av dessa patienter hade för 20 år sedan vårdats på intensivårdsavdelningar men nu finns de i enkelrum på kirurgavdelningar. Befolkningen blir äldre, vi kan och gör mer och trycket på personalen blir alltså mycket högt.

Att klinikledningen för Kirurgen måste dra ned på sin planerbara verksamhet för att anpassas till tillgängliga resurser torde vara självklart för alla och en var. Det är ju en av en kliniklednings viktigaste uppgifter att värna om resurserna så att inte de ytterligare minskar.

Eftersom jag fortfarande är verksam inom kirurgin i Falun, vet jag att den i våras rådande ansträngda personalsituationen, kommunicerades uppåt i ”linjen” och att det fanns stora farhågor för att ytterligare begränsningar skulle komma att ske under hösten 2017 om inte förstärkning på sjuksköterskesidan kunde ske. Härutöver redovisades vad som gjordes för att försöka komma till rätta med problemen.

Givetvis kan man inte veta om exempelvis så kallade hyrsköterskor kunnat hjälpa situationen eller ej, eftersom vi inte vet om det skulle gå att få tag på några - detta eftersom det spåret politiskt har varit helt stängt.

Det är heller ingen som tagit beslutet ”att sluta operera cancerpatienter”. Sedan många år har det mesta av kirurgin för godartade åkommor bedrivits i dagkirurgi och den planerbara slutenvårdskirurgin har företrädesvis varit tillgänglig enbart för liv- och lemhotande kirurgi.

När man nu måste göra ett intagsstopp till slutenvården, blir det givetvis just denna del av sjukvården som drabbas utan att det för den sakens skull föreligger ”ett beslut att stoppa cancerkirurgin”.

LÄS MER: DEBATT: Dags att Landstinget Dalarna gör en halvårsrapport som visar på det faktiska ekonomiska läget

När då en klinikledning måste ta sitt ansvar för vårdens bästa, är det ganska kontraproduktivt att ledande politiker, i massmedia, uttrycker sin ”förvåning” över att så sker.

Detta är förvisso inget som politiker i Dalarna är ensamma om eller specifikt för vilket parti man tillhör (se till exempel vad som sker i Stockholm just nu där Alliansen styr) men man hade ju hoppats att den politiska ledningen hade uttryckt förståelse för det svåra läge som föreligger och andats samverkan.

Nu försöker man i stället skuldbelägga verksamhetsledningar som bara försöker göra sitt arbete och värna om den verksamhet man är satt att leda.

Jag och många med mig på Kirurgkliniken i Falun, som givetvis är väl insatta i förhållandena som vår klinikledning arbetar under, uppskattar deras ansträngningar och ger dem vårt fulla stöd.

Anders Cohen, ö verläkare, verksam vid Kirurgkliniken Falun och t idigare verksamhetschef

LÄS MER: Gabriel Ehrling: Inte ens när klinikcheferna varnar för "amputation och död" så inser S-topparna att de haft fel om stafetterna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons