Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MINISTERN OM HÖGSKOLAN DALARNA: Människor och orter ska inte överges av staten - hela landet ska leva

/

I en debattartikel i DT kritiserar 35 rektorer vid universitet och högskolor regeringens beslut att Högskolan Dalarna ska bedriva verksamhet i både Borlänge och Falun. Jag kommer här att förklara skälen för regeringens beslut.

Annons

Den svenska modellen ger goda möjligheter för människor att utbilda sig oavsett inkomst, bostadsort och bakgrund. Detta har lagt grunden till Sveriges välstånd och konkurrenskraft – och gett människor ökad frihet att forma sina liv. En viktig del av regeringens politik är därför att det ska vara möjligt att kunna studera vidare, byta karriär och fortbilda sig under hela livet och i hela landet. Regeringen har därför beslutat att Högskolan Dalarna även fortsatt ska vara lokaliserad i både Borlänge och Falun.

I regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft är en av utgångspunkterna i arbetet allas möjlighet att bo, utvecklas och driva företag i hela Sverige. I regeringens nyindustrialiseringsstrategi betonas dessutom vikten av att kompetensförsörjningssystemet på lokal, regional och nationell nivå ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling. Kompetensförsörjning är grundläggande för orters och regioners utveckling, och en närhet till högre utbildning är dessutom nödvändig för att bredda rekryteringen till högskolan och ge fler möjlighet att utbilda sig. Människor och orter ska inte överges av staten. Det är ett avgörande skäl till varför regeringen engagerar sig i frågor om myndigheternas lokalisering. I arbetet med ett Sverige som håller ihop kommer regeringen att fortsätta verka för att öka spridningen av statliga myndigheter.

Sverige har 31 statliga universitet och högskolor, och därtill ett femtontal så kallade enskilda utbildningsanordnare som i olika hög utsträckning får bidrag av staten. Runt 400 000 personer studerar i Sverige, och med sina cirka 60 000 anställda är universitet och högskolor även den största statliga arbetsgivaren. Staten investerar varje år ungefär 60 miljarder kronor i högskoleutbildning och forskning. Universitets och högskolors uppgift är att bedriva utbildning och forskning, och det arbetet måste vara underställt ett reellt demokratiskt inflytande. Medborgarna måste kunna kräva ett ansvarsfullt och effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser. Riksdag och regering ska därför ta ansvar för utbildning och forskning genom att använda de styrmedel som finns till förfogande för detta.

Riksdag och regering har bedömt att universitet och högskolor själva har bäst kompetens att utforma innehåll och upplägg på utbildning och forskning. Den autonomi som regering och riksdag ger lärosätena syftar till att underlätta samarbeten, långsiktighet och akademisk frihet för dem som verkar inom forskning och utbildning. Detta är på inget sätt oförenligt med att staten tar ett ansvar för frågor om utbildning och forskning. Den akademiska friheten handlar om att forskare fritt ska kunna välja sitt forskningsämne och formulera sina forskningsfrågor. En högskolas lokaliseringsort är en annan fråga, som bland annat måste utgå från nationella behov, strategier och prioriteringar.

Det är viktigt att statliga högskolor och universitet för en god dialog med det omgivandet samhälle och sin uppdragsgivare, regeringen, om stora förändringar som påverkar lärosätet. En myndighets lokalisering är ingen liten eller obetydlig detaljfråga, tvärtom.

Regeringen har ett samlat ansvar för de effekter enskilda myndigheters beslut får för staten som helhet. Regeringen har bedömt att en samlokalisering skulle inverka negativt på bland annat tillgången till utbildning i Borlänge. Högskolan i Falun/Borlänge bildades 1977. En bärande tanke var ökad tillgänglighet och en breddad rekrytering till högre utbildning. Den tanken kvarstår. Sedan starten 1977 har högskolan genom campus Borlänge byggt upp ett nära samarbete med det lokala näringslivet inom både utbildning och forskning. Verksamheten i Borlänge har en tydlig industriprofil och ett nära samarbete med näringslivet.

Att Högskolan Dalarna även fortsatt bedriver verksamhet i Borlänge ligger i linje med regeringens politik att det ska finnas goda möjligheter att bo och verka i hela landet. Tack vare Campus Borlänge finns tillgång till hela utbildningskedjan i Borlänge. Att högskolan bedriver verksamhet i Borlänge överensstämmer också med regeringens syn på att statlig verksamhet ska finnas i hela Sverige, och i arbetet med ett Sverige som håller ihop kommer regeringen att verka för att spridningen av statliga myndigheter ska öka. När hela landet lever så byggs Sverige starkt.

Helene Hellmark Knutsson (S)

Minister för högre utbildning och forskning

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons