Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

LISTA: Låt oss se #MeToo som en väckarklocka – och göra dessa 5 saker för att förändra mansrollen

Annons

De senaste månaderna har tusentals kvinnor inom flera olika branscher samlats runtom i Sverige för att under hashtaggen MeToo protestera mot sexuella trakasserier och övergrepp. Frågeställningarna som på detta sätt väckts är viktiga och många män behöver ändra sina attityder och beteenden. Det är överhuvudtaget flera frågor om män som hör ihop och som behöver uppmärksammas, kanske hela mansrollen. 

Vi menar att männen själva bör ta tag i sin mansroll och att regeringen kan stödja det arbetet.

Sverige har världens första feministiska regering, vilket innebär att jämställdhet är ett prioriterat område. Feminismen är viktig då vi fortfarande lever i ett samhälle där mannen har mer makt och fler fördelar på många områden. Kvinnor blir exempelvis fortfarande marginaliserade, underordnade, har lägre genomsnittslön samt har svårare att bli chefer.

Men den feministiska politiken behöver inbegripa åtgärder för männen. Det genomförs visserligen aktiviteter för att minska mäns våld mot kvinnor men mer behöver göras och attityder samt beteenden behöver förändras. Myndigheterna har hitintills inte fått tydliga uppdrag att försöka förändra den sammansatta mansrollen. I de yngre generationerna utvecklar nu männen i det tysta själva sin mansroll. Det sker naturligtvis i nära samarbete med kvinnorna.

De flesta män i Sverige är för jämställdhet men i praktiken är det långt kvar till ett jämställt samhälle. För att accelerera utvecklingen gäller det att nu påbörja arbetet i de delar som är viktigast. Vi föreslår följande:

1. Ändra normen av vad som konstituerar en modern man. Normer tar lång tid att förändra. I alla tider har en man ansetts som riktigt manlig om han visar sig stark, har stora muskler och visar beslutsamhet. Redan de små barnen har män som är starka och modiga som förebilder. Samma förebilder förekommer i reklam, film och tv.

Normen för den moderne mannen borde vara att han kan visa sig stark samtidigt som han kan vara mjuk och empatisk. Dessa egenskaper kan ses som motsatser men bör göras förenliga. Vi påverkas av förebilder för det vi uppfattar som attraktivt och sexigt. Därför behöver både kvinnor och män ändra sina normer och ideal för hur den moderna mannen bör vara.

2. Fler män behöver lära sig tala om mjuka frågor. Många män är rädda för att prata om sjukdomar och blotta sitt inre. Kanske beroende på traditionella ideal som bygger på att mannen inte vill visa svaghet. Denna oförmåga som många män har att hantera och prata om känslor behöver brytas. Statistik från SCB visar att var femte man saknar en nära vän. En annan nationell undersökning från april 2016 redovisar att var tredje svensk man har svårt att sätta ord på sina känslor och bara fyra av tio män har pratat känslor med en manlig vän den senaste månaden.

Många män är rädda för att bli betraktade som mesar om de visar sina känslor. Ungdomstidningen Kamratposten gjorde 2008 en undersökning och frågade vem barnen helst talar med när de är ledsna. Pappa kom först på femte plats efter mamma, kompis, någon annan och inte någon alls. Detta samtidigt som alla pappor nog naturligtvis vill att deras barn ska vilja tala med dem om de blir ledsna.

3. Män behöver lägga om till en hälsosam livsstil. Enligt SCB lever män fyra år kortare än kvinnor. Orsakerna till det är bland annat att många män äter mindre hälsosamt och motionerar mindre än kvinnor. Män har helt enkelt en mindre hälsosam livsstil än kvinnor.

Att gå till doktorn är något som män gärna skjuter upp. Det kan bero på rädsla eller ovilja att erkänna svaghet. Få män vet till exempel att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom och att sjukdomen går att bota om den upptäcks tidigt. Det är därför det är så viktigt att alla män som fyllt 45 år tar PSA-prov. Har väl prostatacancern spritt sig så är sjukdomen omöjlig att bota.

4. Fler män bör aktivt ta avstånd mot mäns våld mot kvinnor. Det är alla mäns ansvar att säga nej till sexism, sexuella trakasserier på arbetsplatsen, våld mot kvinnor, sexuellt våld, mäns våld mot andra män och våldsyttringar över huvud taget. Det är tyvärr vanligt att män reagerar med att försvara sig. ”Inte alla män våldtar!” Nej, alla män utövar inte våld, men det är alla mäns ansvar att stoppa våldet mot kvinnor. Tystnad kan tolkas som bifall.

5. Fler män bör ta ut fler föräldradagar. I dag är det 25 procent av alla fäder som inte tar ut en enda föräldradag. Av de sammanlagda dagar som föräldraförsäkringen ger, utnyttjar män enligt den senaste statistiken endast 27 procent av dagarna. Vi vet att mäns ökade omsorgs- och hemarbete under barnens första levnadsår får många positiva effekter.

Ökad pappaledighet är en central fråga i jämställdhetsarbetet men också en central fråga för mannen. Pappaledigheten ger flera viktiga mervärden för barnen, kvinnorna, männen själva och förstås också för samhället.

Låt #MeeToo fungera som en väckarklocka så att fler män bejakar sina empatiska sidor och tränar sig att prata om mjuka frågor också med sina manliga vänner så kanske det kan bidra till att minska våldet mot kvinnor. Inom de fem områdena ovan kan varje enskild man ta egna initiativ och därmed verka till ett bättre samhälle. Vi hoppas även att politiker och andra opinionsbildare bidrar på sitt sätt.

Torsten Tullberg, kampanjledare för Mustaschkampen

Nils Pettersson, jämställdhetsutvecklare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons