Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Liberalerna: Kvalitet måste gå före kvantitet

/

Ämneslärarbristen är ett allvarligt hot mot den svenska skolan, inte minst inom bristämnena matematik och naturkunskap. Liberalerna har därför i riksdagen lagt fram flera förslag för att höja kvaliteten på ämneslärarutbildningen.
I debattartiklar runt om i landet angriper socialdemokratiska utbildningspolitiska företrädare Liberalernas förslag. De har läst Liberalernas skuggbudget och lyft fram de förändringar som de anser missgynnar Högskolan Dalarna, men valt att bortsefrån de kvalitetssatsningar Liberalerna föreslår.
Regeringen vill bygga ut lärarutbildningen med 3 600 platser till år 2021 i ett försök att minska lärarbristen, trots att flera lärosäten i dag inte kan fylla sina platser och ett stort antal studenter inte fullföljer utbildningen. Liberalerna motsätter sig av det skälet den föreslagna utökningen. Ansökningsstatistiken till Högskolan Dalarna ger oss rätt och visar att det krävs låga poäng för att komma in på lärarutbildningen. Det tror vi kommer leda till många avhopp och att alltför många studenter inte uppfyller de höga krav på lärare som Liberalerna vill ha.
Liberalerna anser att ämneslärarutbildningen behöver centraliseras till universitetsorterna. Fler ämnesinstitutioner på ett minskat antal utbildningsorter ger större valmöjligheter för studenterna då större lärosäten kan erbjuda alla ämnen. Dagens spridning av ämneslärarutbildningen ökar tyvärr lärarbristen i de mindre skolämnena. Som exempel kan nämnas att i samband med att alliansregeringen startade den nya lärarutbildningen 2011 fanns det tre sökande till lärarutbildningens kemiinriktning i hela Sverige.
Lärarutbildningen för låg- och mellanstadiet samt förskollärarutbildningen ska behållas på Högskolan Dalarna. Rekryteringsläget och kompetensbristen i Dalarna inom just dessa yrken borgar för att dessa utbildningar ska vara kvar. Tyvärr nås vi av signaler från Högskolan Dalarnas personal att stora nedskärningar och besparingar är på gång inom bl.a. lärarutbildningen, vilket kommer påverka utbildningens kvalitet.
Vi liberaler vill att lärarutbildningen ska leda till en magisterexamen för att lärarstudenterna ska få en djupare kunskap i sina ämnen. Till ämnesutbildningen läggs en pedagogisk del i utbildningen som inte behöver ske på samma ställe. I Skåne gör man så att studenterna läser ämnena på Lunds Universitet och pedagogiken på Kristianstads högskola. Vi har svårt och se varför detta inte skulle göras i samverkan mellan t ex Uppsala Universitet och Högskolan Dalarna.
Liberalernas budget innehåller flera förslag som skulle gynna Högskolan Dalarna. Vi vill inrätta 25 000 sommarkurser vid högskolor och universitet som skulle öka genomströmningen så att fler studenter snabbare skulle kunna avsluta sina studier. De sommarjobb dessa har i dag skulle kunna fyllas av arbetslösa ungdomar och andra för vilka enkla jobb är en väg in på arbetsmarknaden. För Högskolan Dalarna skulle det innebära ett tillskott om 1 500 sommarkurser.
Liberalerna gör också kvalitetssatsningar på hum/sam-utbildningarna i sin budget. I stället för att bygga ut antalet platser vill vi höja ersättningsnivån med 1 000 kronor per student för att andelen lärarledda lektionstimmar ska öka. Det skulle innebära ett välkommet tillskott för Högskolan Dalarna.
Sverige ska ha höga ambitioner när det gäller högre studier. Jämför man budgetarna visar det tydligt att den stora skillnaden mellan partierna är att Liberalerna vill satsa på kvalitet medan Socialdemokraterna väljer att fokusera på kvantitet. Vi ger därför inte så mycket för Socialdemokraternas skramlande.

Annons

Lotten Kluck

Ordförande i Liberalerna Dalarna

Monica Lundin

vice ordförande i Liberalerna Dalarna och ledamot av SKL:s utbildningsberedning

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons