Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jämnårig förskolegrupp för ökad måluppfyllelse

Annons

Pisa-undersökningen visar i dag på mycket låga resultat för svensk skola. Det ska vara barnen/eleverna i fokus. Det förs diskussioner om Sälens förskolors framtid nu. Vi vill med vår erfarenhet parat med den forskning som vi tagit del av lyfta de åldersindelade barngrupperna i förskolan. Sälens skola vill ha en femårsgrupp och åldersindelade avdelningar i Sälens förskolor.

När Sälens skola tar emot de nya sexåringarna i förskoleklass har vi sett skillnader på barngrupper som varit åldersblandade och åldersindelade. När skolan tagit emot en barngrupp som varit åldersindelad känner de varandra och de har gynnat elevernas start med fokus på matematik- och språkinlärning. Vi har även kunnat se en mer kunskapstörstande och skolmogen barngrupp.

Knut Sundell, docent i psykologi, menar att åldersindelade barngrupper får nöjda pedagoger som framhåller barnen som största vinnare. De pedagogiska aktiviteterna blir enklare att planera och genomföra. Hela deras verksamhet kan styras av åldersgruppen som finns där. Miljön kan bli inbjudande och anpassad till barnens behov och intressen. Ett stimulerande material kan bli tillgängligt för alla. Barnen blir självständiga i en tillåtande miljö. De äldre barnen behöver inte stå tillbaka för de yngres större behov av omsorg och vuxentid.

Sundell menar vidare att äldre barn i en åldersblandad grupp får mindre vuxenledda pedagogiska aktiviteter. I likhet med Sälens skola har Sundell även sett att barn i åldersindelade grupper utvecklar språket och den kognitiva förmågan tydligare. Från åldrarna fyra–fem år visar Sundell svensk och internationell forskning på att åldersindelade grupper hunnit förbi jämnåriga i åldersblandade grupper.

Mot bakgrund av detta vill vi verka för att Sverige får upp resultaten internationellt i läs- och matematikförståelse. Skolverksamheten börjar redan i förskolan för sexåringar. Detta har regeringen bestämt genom att föra in förskoleklass i grundskolan, redan 1998. Krissiffrorna från Pisa-undersökningen har satt skolan i topp på den politiska dagordningen. Socialdemokraterna och Alliansen föreslår en extra årskurs. Förskoleklassen skulle bli den första av tio årskurser.

Eva-Lis Sirén, förbundsordförande Lärarförbundet, anser detta vara ett bra förslag enligt ett uttalande i Expressen den 4/5. Det skulle bli liksom man gör i de länder som passerat oss i undersökningen.

Lärarna på Sälens skola

genom resurspedagog Lina Samuelsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons