Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

HÖGSKOLELOKALISERING: Fel att fatta beslutet enbart från ett högskoleintern perspektiv

/
  • 16 dalapolitiker från höger till vänster tar ställning för att Högskolan Dalarna även fortsättningsvis ska vara lokaliserad både i Falun och i Borlänge.

Annons

Låt oss en gång för alla – igen och slutligen – konstatera att det är bra för högskolan, regionen, företagen och kommunerna att högskolan finns kvar på två orter. Med två starka städer i ryggen kommer förutsättningarna vara mycket goda för att ta ett rejält gemensamt grepp om högskolans framtida utveckling. Varken i Regeringsuppdragen eller i synpunkter från flertalet dalakommuner, Region Dalarna eller Landstinget Dalarna ges ett stöd för en flytt av verksamheten från Borlänge. Fredagen den 23 september presenterade Högskolan Dalarna sin slutrapport vid en så kallad hearing. Högskolans styrelse som ska fatta beslut i frågan var inte på plats, vilket är anmärkningsvärt framför allt om man tycker att de regionala aktörernas åsikter är viktiga inför lokaliseringsbeslutet.

Högskolan Dalarna är en mycket viktigt aktör för Dalarnas framtid. Kraften måste läggas på att utveckla högskolan i nära samspel med det omgivande samhället. Regionens aktörer är beredda att ta en mycket aktiv del i ett gemensamt utvecklingsarbete grundat på en gemensam analys. Det är därför med stor oro vi ser att Högskolan Dalarna är på väg att fatta ett beslut om en specifik åtgärd som antas lösa högskolans utmaningar – och det innan andra alternativ har bedömts, analyserats eller diskuterats. Högskolans framtid kan inte avgöras ur ett strikt högskoleinternt perspektiv. Det är viktigt att lyfta blicken och fatta beslutet utifrån ett brett samhällsperspektiv.

Regionen har ett brett näringsliv, men förändringstakten är hög och det kräver ett gott samarbete med utbildning och forskning för att stärka befintliga och utveckla nya branscher. Dalarna Science Park i Borlänge är en viktig aktör i detta – där näringsliv, högskolans utbildningar och forskning utgör ett kraftfullt kunskapsnav i samverkan med andra regionala aktörer. En flytt av högskolan skulle påverka Dalarna Science Parks arbete. Flera kommuner, samarbetar med Borlänge kring industrins framtida behov och menar att en flytt av högskolan till Falun medför att den naturliga kopplingen mellan industrikommunerna och akademin försämras. Dalarna befinner sig i en generationsväxling och fler unga behöver komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt är Dalarna ett av de län som har lägst andel invånare med akademisk utbildning. Högskolan Dalarna har en viktig roll i att stärka företagens kompetensförsörjning, skapa kvalitativa utbildningar efter näringslivets och offentlig sektors behov och att arbeta med breddad rekrytering för att locka personer från studieovana miljöer till högre studier. Därför är det viktigt att högskolan är tillgänglig och att det finns ett bra samarbete med näringslivet. Behovet av att skapa en gemensam arbetsplatskultur lyfts fram på flera olika sätt. I utredningsmaterialet anges att det inom högskolan har skapats konkurrens istället för samarbete och samverkan. Vi är av den bestämda uppfattningen att vilken kultur som råder på en arbetsplats styrs av helt andra saker än att man sitter i samma lokaler.

Högskolans utredningar visar också att de negativa konsekvenserna för Borlänge är större än fördelarna för Falun vid en flytt. Det är särskilt allvarligt utifrån att Falun och Borlänge i Region Dalarnas Dalastrategi utpekas som länets tillväxtmotorer. Länet har inte råd att motorn börjar hacka eller gå på halvfart.

Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande Borlänge (S)

Leif Lindström, vice ordförande kommunstyrelsen Borlänge (V)

Agneta Nyvall, oppositionsråd Borlänge (M)

Karin Örjes, Centerpartiet Borlänge

Monica Lundin, Liberalerna Borlänge

Gunnar Barke, landstingsråd (S)

Ulf Berg, oppositionsråd Landstinget Dalarna (M)

Leif Nilsson, ordförande Region Dalarna (S)

Maria Strömkvist, ordförande Socialdemokraterna Dalarna och riksdagsledamot (S)

Carl-Oskar Bohlin, riksdagsledamot (M)

Jan Lindholm, riksdagsledamot (Mp)

Daniel Riazat, riksdagsledamot (V)

Kerstin Lundh, ordförande Miljöpartiet Dalarna

Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande Avesta (S)

Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande Ludvika (S)

Abbe Ronsten, kommunstyrelsens ordförande Säter (S)

Kurt Podgorski, kommunstyrelsens ordförande Malung-Sälen (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons