Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förslag från Carl-Oskar Bohlin (M) till dagordning vid regeringssammanträdet i Falun

/

Annons

Det är ett välkommet initiativ att regeringen beslutat hålla ett antal regeringssammanträden ute i landet, bland annat i Falun. För att initiativet inte ska stanna vid ett PR-jippo, är det angeläget att regeringen tar sig an de regionala frågor som är av stor betydelse i den del av Sverige man väljer att sammanträda. Nu har turen kommit till Dalarnas residensstad och därför bör dagordningen för regeringssammanträdet i Falun 2017-02-09 präglas av sådana frågor som är av stor vikt här i länet:

§1. Tillse att Dalarna får en rimlig polisiär bemanning.

Sverige har aldrig haft fler anställda i polismyndigheten, men trots det minskar den polisiära bemanningen i yttre tjänst i Dalarna.

§2. Lägg ned planerna på höghastighetsjärnväg och rusta de regionala banorna till en ansenlig standard, bland annat dalabanan.

Dalabanan är i ett så dåligt skick att vanligt underhåll inte ens bedöms vara möjligt.

§3. Stoppa utredningen och förslaget om kilometerskatt

Kilometerskatten är en direkt skatt på avstånd och ger därför Dalarna direkta konkurrensnackdelar gentemot storstadsregionerna.

§4. Säkerställ löftet om statliga arbetstillfällen i Falun efter nedläggningen av distansapoteket.

I samband med att den dåvarande socialdemokratiska regeringen beslutade att lägga ner dalregementet utlovades statliga arbetstillfällen som kompensation, bland annat etableringen av distansapoteket. Nu har det statliga distansapoteket beslutat lägga ner verksamheten och flytta den till Stockholm och Göteborg. Därmed försvinner 45 statliga jobb från Falun. Regeringen har ett ansvar för att statlig verksamhet som en gång utlokaliserats inte återförs till Stockholm.

§5. Slopa trafikverkets föreslagna generella hastighetssänkning i Dalarna

Trafikverket har föreslagit en generell hastighetssänkning på 90-sträckor som saknar mitträcke. Dalarna ska inte behöva klä skott för uteblivna satsningar på våra vägar genom att staten ytterligare försvårar för arbetspendling och besöksnäring.

§6. Slopa förslaget om särskild löneskatt för bankanställda

Förslaget drabbar särskilt de värdefulla sparbankerna i Dalarna. Sparbankerna tillför landsbygden en unik livsnerv för privatpersoner och företag. Det aktuella förslaget skulle slå särskilt hårt mot Dalarna.

§7. Genomför infrastruktursatsning för att säkra besöksnäringen, industrin och arbetspendlingen

Dalarna är Sveriges tredje största besökslän. Såväl för att skapa bättre trafiksäkerhet som att skapa bättre förutsättningar för vår besöksnäring är det angeläget med ordentliga satsningar på vägnätet i vårt län.

Föreslagen dagordning upprättad av:

Carl-Oskar Bohlin (M)

Förbundsordförande Moderaterna i Dalarna

Riksdagsledamot på dalabänken

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons