Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folkomrösta om storregionerna

Annons

Från regeringens sida pågår för närvarande ett intensivt arbete med att omstrukturera Sverige utifrån Indelningskommittéens förslag till regiondelning. Kommitténs delbetänkande innehåller förslag till bildandet av tre nya län; Norrlands län, Svelands län och Västra Götalands län med ikraftträdande år 2019. Dessutom planeras det för totalt sex nya regioner, med än så länge oklara gränsdragningar och landstingssammanslagningar.

Vi kan konstatera att de utgångspunkter som kommittén anger som grund för sitt förslag till ny regionindelning är ovidkommande. Utifrån de fyra utgångspunkterna för en ny indelning finns inget skäl att ändra många landstings geografiska indelning. Dessutom ser vi risker med en alltför snabbt genomdriven process att leda till orimliga ställningstagande och förlorat medborgerligt inflytande i beslutsprocessen.

Vi i Sverigedemokraterna ställer oss negativa till bildandet av nya storregioner som ytterligare centraliserar makten. Men ska ett omfattande historiskt beslut likt en ny regionindelning ändå fattas är det nödvändigt att vi som politiker i vårt ställningstagande utgår från folkets vilja.

För riksdagen har i sitt betänkande Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning (2015/16:KU25) antagit att Befolkningens önskemål och synpunkter bör beaktas vid ändringar i landstingsindelningen. Lokala och regionala identiteter med en djup historisk förankring bör bevaras även i framtiden. Försiktighet bör iakttas vid planer på att just bryta upp kommun- och landstingsgränser som i många fall vilar på naturliga geografiska avgränsningar och en historiskt väl förankrad identitet.

För vad är syftet? Vad hoppas man uppnå? Och kan man inte uppnå dessa utan uppslitande regionreformer?

Då inställer sig frågan, hur ska medborgarnas vilja beaktas vid ett riksdagsbeslut kring regionindelning utan folklig förankring innan valet 2018? Vi konstaterar att processen och förslagen mest framstår som ett hastverk vars egentliga syfte verkar vara att bryta unika regionala strukturer och foga samman dem till mer uniforma sådana.

Vilket ofrånkomligen leder till minskat medborgarinflytande och minskade möjligheter att kunna påverka den regionala politiken.

En sådan här omfattande regionreform måste främst utgå från folkviljan, genom ett av våra främsta demokratiska verktyg, nämligen vägledande folkomröstningar runt om i Sverige.

Anders Forsberg (SD)

Landsbygdspolitisk talesman

Jonas Millard (SD)

Ledamot Konstitutionsutskottet

Jenny Nordahl (SD)

Oppositionsråd Dalarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons