Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Vänsterpartiet: Förbjud vinster i välfärden så stärker vi kvinnors ledarskap #jämställdhetsvalet

Annons

1.        Kvinnor har i genomsnitt 30 procent lägre pensioner än män. Vad vill ert parti göra för att höja kvinnors pensioner?

Pensionssystemet som det ser ut i dag är inte jämlikt och de spekulationer som görs med fonder är riskfyllda.

Vi vill i stället se ett pensionssystem som bygger på inkomstbortfallsprincipen men som är förutsägbart och som säkrar att ingen som arbetat hela sitt liv hamnar under den så kallade fattigdomsgränsen. Vi vill att de som arbetat ett helt liv också ska kunna leva väl efter pensionen.

 

2.      Betydligt fler män än kvinnor sitter på maktpositioner i Sverige i dag. Är det ett problem och vad vill i så fall ert parti göra åt det?

Det är självklart ett problem och ett tecken på djup orättvisa.

Vänsterpartiet är det första partiet i Sverige med minst 50 procent kvinnor på alla parlamentariska positioner, från kommun till riksdag, allt enligt våra stadgar.

Reglerad vinst i välfärden ser vi också som ett sätt att stärka kvinnors ledarskap då det är fler kvinnliga chefer i den offentliga verksamheten.

Ägarna till de största bolagen, som gör stora vinster på vårdpersonalens arbete, är nästan bara män. Därför anser vi att det är bättre att behålla verksamhet i offentlig regi och stärka mindre, icke-vinstdrivna alternativ.

 

3.      Mäns våld mot kvinnor beräknas kosta samhället cirka 13 miljarder per år. Hur ska ert parti minimera mäns våld mot kvinnor?

Vi vill skärpa lagen om kvinnofridskränkning och ställer oss bakom samtyckeslagen. Vi vill stärka kvinnojourerna för att de ska kunna utöka sina verksamheter och kunna hjälpa fler. Vi vill fördubbla det ekonomiska stödet till tjej- och kvinnojourerna.

Förebyggande vill vi satsa 200 miljoner för att utbilda lärare i sexualkunskap och utveckla sexualundervisningen. Andra viktiga förslag vi har är att införa en handlingsplan mot sexuellt våld samt arbeta mot de destruktiva mansnormerna.

 

4.      Den psykiska ohälsan är i dag mycket högre hos kvinnor. Vad vill ert parti göra för att förbättra kvinnors psykiska hälsa?

Det finns ett samband mellan psykisk ohälsa, som utbrändhet, och stress i arbetssituationen. Underbemanning, högt arbetstempo och lite tid för återhämtning är några orsaker till allt sämre mående.

Därför föreslår vi bland annat sex timmars arbetsdag och ökad bemanning i offentlig sektor som åtgärder för att förebygga arbetsrelaterad stress. Vi vill också kraftigt öka resurserna till psykvården.

 

Mathias Edbäck Leo

Emma Rydén

Monica Lindh

Anton Ek,

Vänsterpartiet Falun

LÄS DE ÖVRIGA PARTIERNAS SVAR PÅ FRÅGORNA:

Sverigedemokraterna: Grattis på kvinnodagen – invandringen av män måste kraftigt minskas #jämställdhetsvalet

Centerpartiet: Genusvetenskapen måste stärkas hos dem som fördelar investeringsstöd – och pornografin i skolan begränsas #jämställdhetsvalet

Liberalerna: Möjliggör för föräldrar att vara hemma kortare tid med högre ersättning #jämställdhetsvalet

Socialdemokraterna: Återinför lönekartläggningar och inspireras av våra varvade listor #jämställdhetsvalet

Kristdemokraterna: Ge heltid till alla – och självförsvarskurser i förebyggande syfte #jämställdhetsvalet

Miljöpartiet: Förslagen från Kommissionen för jämlik hälsa måste få effekt i alla budgetförslag #jämställdhetsvalet

Moderaterna: Ge stöd till de män som vill ändra sitt beteende – och öka tillsynen av statliga arbetsgivare #jämställdhetsvalet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons