Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Socialdemokraterna: Återinför lönekartläggningar och inspireras av våra varvade listor #jämställdhetsvalet

Annons

1.        Kvinnor har i genomsnitt 30 procent lägre pensioner än män. Vad vill ert parti göra för att höja kvinnors pensioner?

Avgörande för att höja kvinnors pensioner är ett jämställt arbetsliv. Det handlar om återinförandet av lönekartläggningar, om rätten att arbeta heltid, om att förbättra arbetsförhållanden inom vissa branscher för att arbetstagare ska orka arbeta heltid, om att öka pappors uttag av föräldraförsäkringen och om att uppmärksamma och höja statusen för vissa ”typiskt” kvinnliga yrken.

Allt detta sammantaget skulle leda till minskade löneskillnader mellan män och kvinnor och således – när man blir pensionär – minskade skillnader i pension.

2.        Betydligt fler män än kvinnor sitter på maktpositioner i Sverige i dag. Är det ett problem och vad vill i så fall ert parti göra åt det?

Det är viktigt att de beslut som tas och som direkt eller indirekt påverkar utvecklingen av vårt samhälle fattas av individer som speglar befolkningen i övrigt. Frågan handlar både om innehåll i beslut men även om representativitet. Inom S så har vi haft varvade listor sedan många år tillbaka vilket bidragit till att andelen kvinnor inom de politiska församlingarna ökat.

 

3.             Mäns våld mot kvinnor beräknas kosta samhället cirka 13 miljarder per år. Hur ska ert parti minimera mäns våld mot kvinnor?

Den socialdemokratiskt ledda feministiska regeringen har tagit beslut om sex jämställdhetsmål, varav det sjätte målet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. För att ro i land med detta har en rad beslut fattats som ger olika aktörer inom stat, kommun och landsting mer resurser och befogenheter att aktivt arbeta för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

 

4.       Den psykiska ohälsan är i dag mycket högre hos kvinnor. Vad vill ert parti göra för att förbättra kvinnors psykiska hälsa?

Det här känns som lite av det moderna samhällets ödesfråga. Vad det beror på vet vi inte fullt ut. Vad vi vet är dock att kvinnor utför en betydligt större del av det obetalda arbetet i hemmet, tar ut en större andel av föräldraledigheten och ”vabbar” betydligt mer än män.

På det hela taget innebär det en större arbetsbelastning sett över dygnets 24 timmar för en kvinna jämfört med en man. Att det leder till risk för ökad stress kanske inte kväver en alltför avancerad analys. Socialdemokraternas arbete med att skapa ett jämställt arbetsliv, som nämnts ovan, är en av grundstenarna i att försöka förändra situationen.

 

Socialdemokraterna Dalarna genom Liza Lundberg

 

LÄS DE ÖVRIGA PARTIERNAS SVAR PÅ FRÅGORNA:

Sverigedemokraterna: Grattis på kvinnodagen – invandringen av män måste kraftigt minskas #jämställdhetsvalet

Vänsterpartiet: Förbjud vinster i välfärden så stärker vi kvinnors ledarskap #jämställdhetsvalet

Centerpartiet: Genusvetenskapen måste stärkas hos dem som fördelar investeringsstöd – och pornografin i skolan begränsas #jämställdhetsvalet

Liberalerna: Möjliggör för föräldrar att vara hemma kortare tid med högre ersättning #jämställdhetsvalet

Kristdemokraterna: Ge heltid till alla – och självförsvarskurser i förebyggande syfte #jämställdhetsvalet

Miljöpartiet: Förslagen från Kommissionen för jämlik hälsa måste få effekt i alla budgetförslag #jämställdhetsvalet

Moderaterna: Ge stöd till de män som vill ändra sitt beteende – och öka tillsynen av statliga arbetsgivare #jämställdhetsvalet

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons