Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Moderaterna: Ge stöd till de män som vill ändra sitt beteende – och öka tillsynen av statliga arbetsgivare #jämställdhetsvalet

Annons

1.        Kvinnor har i genomsnitt 30 procent lägre pensioner än män. Vad vill ert parti göra för att höja kvinnors pensioner?  

Vi vill sänka skatten på pensioner för både kvinnor och män.

För att minska pensionsgapet mellan män och kvinnor behöver bland annat förändringar ske på arbetsmarknaden, inte bara i pensionssystemet. Det krävs att arbetslivet blir mer jämställt, hållbart, flexibelt och modernt. Det är nödvändigt att människor inte slits ut på arbetsmarknaden utan orkar hela vägen.

Möjligheten att ställa om under arbetslivet är central. Det måste gå att byta bana flera gånger under livet. På vårt initiativ har kommunstyrelsen fokuserat på arbetsmarknadsfrågorna och på måndag redovisas resultat av en stor studie om situationen i Falun som kommer att ligga till grund för våra konkreta förslag till åtgärder.

  2.        Betydligt fler män än kvinnor sitter på maktpositioner i Sverige i dag. Är det ett problem och vad vill i så fall ert parti göra åt det?

Ja, det är ett problem därför att män och kvinnor ofta ser frågor ur olika perspektiv. Alla behövs för kloka beslut! 

Vi är emot kvotering, det är viktigt att alla rekryteras på grund av kompetens. Sedan länge genomförs ledarutbildning för våra kvinnor och M-kvinnornas nätverk är aktiva i alla län.

3.             Mäns våld mot kvinnor beräknas kosta samhället cirka 13 miljarder per år. Hur ska ert parti minimera mäns våld mot kvinnor?

Stöd till män som vill ändra sitt beteende är en prioriterad fråga. Skyddat boende för den som blivit utsatt ska finnas hela året och stöd ska erbjudas familjen.  Straffen ska skärpas.

 

4.       Den psykiska ohälsan är i dag mycket högre hos kvinnor. Vad vill ert parti göra för att förbättra kvinnors psykiska hälsa?

Arbetsgivaren har en nyckelroll i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Detta gäller särskilt vid psykisk sjukdom. Brister i den psykosociala arbetsmiljön finns framför allt i vissa yrkesgrupper inom offentlig finansierad verksamhet.Sjuksköterskor, barnmorskor, specialistsjuksköterskor, vård- och omsorgspersonal, grundskole- och gymnasielärare är särskilt utsatta. Vi menar att kontroll och tillsyn av arbetsgivarna behöver öka. Även läkarnas arbete med sjukskrivningsfrågor behöver förstärkas.

Vid psykisk ohälsa har tidiga insatser, innan en sjukskrivning, större effekt på hälsa och arbetsförmåga än om insatserna sätts in efter att sjukskrivningen redan är ett faktum. Moderaterna satsar därför 500 miljoner kronor per år på förebyggande insatser inom området psykisk ohälsa.

                                                     

Mikael Rosén och Veronica Zettergren, Moderaterna Falun

LÄS DE ÖVRIGA PARTIERNAS SVAR PÅ FRÅGORNA:

Sverigedemokraterna: Grattis på kvinnodagen – invandringen av män måste kraftigt minskas #jämställdhetsvalet

Vänsterpartiet: Förbjud vinster i välfärden så stärker vi kvinnors ledarskap #jämställdhetsvalet

Centerpartiet: Genusvetenskapen måste stärkas hos dem som fördelar investeringsstöd – och pornografin i skolan begränsas #jämställdhetsvalet

Liberalerna: Möjliggör för föräldrar att vara hemma kortare tid med högre ersättning #jämställdhetsvalet

Socialdemokraterna: Återinför lönekartläggningar och inspireras av våra varvade listor #jämställdhetsvalet

Kristdemokraterna: Ge heltid till alla – och självförsvarskurser i förebyggande syfte #jämställdhetsvalet

Miljöpartiet: Förslagen från Kommissionen för jämlik hälsa måste få effekt i alla budgetförslag #jämställdhetsvalet

Moderaterna: Ge stöd till de män som vill ändra sitt beteende – och öka tillsynen av statliga arbetsgivare #jämställdhetsvalet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons