Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Liberalerna: Möjliggör för föräldrar att vara hemma kortare tid med högre ersättning #jämställdhetsvalet

Annons

1.        Kvinnor har i genomsnitt 30 procent lägre pensioner än män. Vad vill ert parti göra för att höja kvinnors pensioner?

Orsaken till låg pension är låg lön. Lönerna måste stiga i kvinnodominerade yrken som lärare och sjuksköterska. Ofrivilligt deltidsarbete är en orsak till låg lön. Kommuner och landsting ska erbjuda heltidsanställningar med få undantag.

Vi vill ha en ny föräldraförsäkring där föräldrar kan välja mellan 360 dagar med 100 procent ersättning eller 420 dagar med 70 procentig ersättning. Då kan föräldrar välja den kortare ledigheten.

Detta påverkar lön och pensionen positivt mest för kvinnor som oftast är hemma. Pensionen ska delas vid skilsmässa för att öka jämlikheten. Vi vill också ha sänkt skatt på pensioner och höjda bostadstillägg.

 

2.        Betydligt fler män än kvinnor sitter på maktpositioner i Sverige i dag. Är det ett problem och vad vill i så fall ert parti göra åt det?

Liberalerna är emot lagstiftad kvotering. Utbildning och meriter ska avgöra. Jämställdheten i näringslivet måste fortsätta bli bättre. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökade från 23 till 32 procent mellan 2013-2016. Det är bra men inte bra nog.

 

3.             Mäns våld mot kvinnor beräknas kosta samhället cirka 13 miljarder per år. Hur ska ert parti minimera mäns våld mot kvinnor? Möjlighet att använda elektronisk fotboja på förövaren ska öka så att offer för våld kan känna sig tryggare. Vid grova fall ska kontaktförbud gälla en hel kommun. Vi vill höja straffet för grov kvinnofridskränkning och ge behandling till dem som döms.

Vi vill bekämpa hedersrelaterat våld. Vi vill satsa en halv miljard kronor under en fyraårsperiod och vi föreslår skärpta straff för förövarna. Vi är för en sexualbrottslag med samtyckesregel.

4.       Den psykiska ohälsan är i dag mycket högre hos kvinnor. Vad vill ert parti göra för att förbättra kvinnors psykiska hälsa?

Tidiga insatser är viktiga. Skolhälsovården och ungdomsmottagningar ska stärkas för att hjälpa unga. Varje vårdcentral ska kunna erbjuda psykiatrisk hjälp.

Köerna till den specialiserade barn - och ungdomspsykiatrin måste kortas. Unga med psykisk ohälsa ska få vård inom 30 dagar.

Liberalernas vill att så kallad självvald inläggning ska erbjudas inom psykiatrin. Det minskar behovet av tvång.

Endast evidensbaserade behandlingar ska få erbjudas och vård endast ges av legitimerad personal. Precis som inom annan vård.

Liberalerna Falun genom Svante Parsjö Tegnér

LÄS DE ÖVRIGA PARTIERNAS SVAR PÅ FRÅGORNA:

Sverigedemokraterna: Grattis på kvinnodagen – invandringen av män måste kraftigt minskas #jämställdhetsvalet

Vänsterpartiet: Förbjud vinster i välfärden så stärker vi kvinnors ledarskap #jämställdhetsvalet

Centerpartiet: Genusvetenskapen måste stärkas hos dem som fördelar investeringsstöd – och pornografin i skolan begränsas #jämställdhetsvalet

Socialdemokraterna: Återinför lönekartläggningar och inspireras av våra varvade listor #jämställdhetsvalet

Kristdemokraterna: Ge heltid till alla – och självförsvarskurser i förebyggande syfte #jämställdhetsvalet

Miljöpartiet: Förslagen från Kommissionen för jämlik hälsa måste få effekt i alla budgetförslag #jämställdhetsvalet

Moderaterna: Ge stöd till de män som vill ändra sitt beteende – och öka tillsynen av statliga arbetsgivare #jämställdhetsvalet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons