Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Kristdemokraterna: Ge heltid till alla – och självförsvarskurser i förebyggande syfte #jämställdhetsvalet

Annons

1.      Kvinnor har i genomsnitt 30 procent lägre pensioner än män. Vad vill ert parti göra för att höja kvinnors pensioner?

På kort sikt och på det lokala planet kan man se över lönerna, arbetsvillkoren och arbeta för en god arbetsmiljö eftersom detta är grunden för att kvinnor ska hålla sig friska, orkar arbeta och därmed får bättre pension.  Man måste också se över utländska kvinnors möjligheter att komma snabbare till jobb, höja garantinivåerna och ge heltid till alla.

Genom överföring av pensionsrätter från premiepensionen till sin älskade kan pensionen bli mer jämställd även om man väljer att vara hemma med barnen eller arbeta deltid.

2.    Betydligt fler män än kvinnor sitter på maktpositioner i Sverige i dag. Är det ett problem och vad vill i så fall ert parti göra åt det?Vi måste öka medvetenheten kring nyttoeffekterna av att kvinnor kommer till högre maktpositioner.  Vi behöver utbilda valberedningar och våga nominera kvinnor, även de som är osäkra. Vi måste våga berömma kvinnor och vara enträgna.

Media måste också visa att kvinnor finns. Det händer inte sällan att media skildrar män på ett mer auktoritärt sätt än kvinnor. Män skildras vid talarstolen och kvinnor som gnällspikar.

3.      Mäns våld mot kvinnor beräknas kosta samhället cirka 13 miljarder per år. Hur ska ert parti minimera mäns våld mot kvinnor?

Det är viktigt att fokus ligger på det förebyggande arbetet och på att skydda utsatta kvinnor i akuta situationer.

Det behövs ett systematiskt arbete med att medvetandegöra pojkar och män om vilka förhållningssätt, attityder och värderingar som lägger grund för goda sunda och jämställda relationer mellan män och kvinnor.

Arbetsgivare borde uppmuntra fler män att ta föräldraledigt. Fäder som är delaktiga i sina barns liv och som delar på hemarbetet blir goda förebilder.

Vi måste säkra resurser till de som arbetar för barn och kvinnor i utsatta situationer.

Vi behöver säkra utomhusmiljöer och en samverkan med landstinget så att frågor om våld i hemmet kan tas upp med alla. Självförsvarskurser kan också ges i förebyggande syfte. Vi vill också se större samarbete med bostadsbolagen så att kvinnor kan få bostad vid kris.

4.       Den psykiska ohälsan är i dag mycket högre hos kvinnor. Vad vill ert parti göra för att förbättra kvinnors psykiska hälsa?

Heltid ska erbjudas till de som vill ha det. Vi ska ha bättre arbetsmiljö och flexiblare arbetstider, öka friskvårspengen, förstärka arbetsmiljöarbetet genom krav på arbetsmiljöredovisning, ha bättre arbetsplatsanpassning och tidig rehabilitering.  Vi måste till att fler män tar föräldraledigt och att fler använder semestertillägg till fler semesterdagar.

 

Kristdemokraterna Falun genom Katarina Gustavsson

LÄS DE ÖVRIGA PARTIERNAS SVAR PÅ FRÅGORNA:

Sverigedemokraterna: Grattis på kvinnodagen – invandringen av män måste kraftigt minskas #jämställdhetsvalet

Vänsterpartiet: Förbjud vinster i välfärden så stärker vi kvinnors ledarskap #jämställdhetsvalet

Centerpartiet: Genusvetenskapen måste stärkas hos dem som fördelar investeringsstöd – och pornografin i skolan begränsas #jämställdhetsvalet

Liberalerna: Möjliggör för föräldrar att vara hemma kortare tid med högre ersättning #jämställdhetsvalet

Socialdemokraterna: Återinför lönekartläggningar och inspireras av våra varvade listor #jämställdhetsvalet

Miljöpartiet: Förslagen från Kommissionen för jämlik hälsa måste få effekt i alla budgetförslag #jämställdhetsvalet

Moderaterna: Ge stöd till de män som vill ändra sitt beteende – och öka tillsynen av statliga arbetsgivare #jämställdhetsvalet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons