Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Korsnäs och Bergvik lät Torråsens naturskog skövlas

/

Med hänsyn till områdets höga sammantagna värde och inte minst dess värde för krävande skogsfågelarter anser Länsstyrelsen att den planerade avverkningen allvarligt kommer att reducera områdets naturvårdsvärde. Enligt Länsstyrelsens mening bör därför avverkningen inte utföras. Förslagsvis inlemmas de aktuella bestånden i ett större hänsynsområde. Det kan inte uteslutas att ett framtida formellt skydd kan komma i fråga för området.

Annons

Så skrev Länsstyrelsen inför avverkningen av Torråsens naturskog som ligger i Orsa kommun, söder om Ämåsjön och en halv mil nordost om Stopåns naturreservat.

Efter att myndigheten besökt området 15 september 2016 skrev den i en annan skrivelse att området har betydande naturvårdsvärden och sammantaget mycket väl uppfyller kriterier för reservatsbildning. Vid besöket såg tjänstemannen tiotalet tjädrar (möjlig lekplats med andra ord), hökuggla, talltitor, lavskrika och spår av tretåig hackspett. Lappticka, skrovellav, lunglav, violettgrå tagellav, garnlav och spillkråka noterades senare i avverkningsdelen plus en del andra arter. Någon artinventering före avverkning gjordes aldrig av bolaget.

Skogsstyrelsen skrev att Vi håller med om att Torråsen är en skyddsvärd miljö men vi kan inte göra mer inom våra myndighetsramar.

Miljökontoret Orsa skrev att Sammanfattningsvis ser vi att skogen runt Torråsen lämnas intakt för att bevara den biologiska mångfalden.

Torråsen finns med i en publicerad inventeringsrapport i fyrfärgstryck utgiven av Länsstyrelsen och Mora-Orsa kommuner 2001 med namnet De mest värdefulla och skyddsvärda naturskogarna i Mora och Orsa.

Trots samstämmigheten om Torråsens naturvärden avverkade BillerudKorsnäs ändå naturskogen före jul. Markägaren Bergvik Skog AB fick tidigt information om naturvärdena men brydde sig inte. I vältorna intill vägen kunde Greenpeace den 15 december 2016 hitta tallar och granar runt 250 år.

Orsa skogsgrupp i Naturskyddsföreningen krävde på saklig grund skydd istället för avverkning, bland annat med hänvisning till fynd av många rödlistade arter och signalarter. BillerudKorsnäs och Bergvik lyssnade inte på sakargumenten. Det blev ett kalhygge. Så här får det inte gå till när alla är ense om att vi har brist på äldre skyddsvärd naturskog i Sverige, och att de rester som finns kvar måste sparas.

Bengt Oldhammer

För Skogsgruppen i Naturskyddsföreningen Orsa

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons