Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: I längden blir vi alla förlorare om vindkraftsvetot behålls

Annons

Sverigedemokraterna Mattias Bäckström Johansson och Jenny Nordahl skriver i en debattartikel i DT den 27/11 att om man slopar det så kallade ”kommunala vetot” så tar man ifrån kommunpolitikerna möjligheten att föra kommuninvånarnas talan. Det stämmer inte.

 Kommunen kommer att ha fortsatt stort inflytande över lokaliseringen när vetot tas bort vilket tydligt framgår av Expertmyndigheternas förslag. En slutsats som även får stöd av elva advokater från ledande advokatbyråer.

Det kommunala vetot försvårar, försenar och fördyrar den förnybara omställningen som fem riksdagspartier står bakom i den så kallade Energiöverenskommelsen. Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år 2040.

För att nå målet måste den förnybara elproduktionen byggas ut, bland annat för att ersätta kärnkraftsproduktionen som i dag ligger på ca 60 TWh. En stor andel av detta kan antas bli vindkraft.En vindkraftsprojektör måste ha en rimlig möjlighet att förutse om projekten kommer att godkännas eller inte. Bristen på förutsägbarhet och det faktum att vetot inte omgärdas av rättssäkerhetsprinciper som är självklara vid annan myndighetsutövning, innebär stora problem för vindkraftsutbyggnaden.

För kommunala beslutsfattare är det godtyckligt hur vindkraftens nytta, som är nationell och global, vägs mot lokala intressen och prioriteringar. Om nyttan inte vägs in vid tillståndsprövningar riskerar det kommunala vetot att tränga bort vindkraften från goda vindlägen. Då behövs fler vindkraftsverk byggas för att uppnå samma produktion.

Om det genomsnittliga vindläget försämras med 0,5 meter per sekund så minskar totalproduktionen med 20 procent. För att exempelvis ersätta de 60 TWh som kärnkraftsproduktionen står för i dag behövs då cirka 8 100 vindkraftverk, istället för 6 500.

Det kommunala vindkraftsvetot försvårar, försenar och fördyrar den förnybara omställningen. I det korta perspektivet är det företagen som vill medverka i omställningen som drabbas. I det långa perspektivet blir klimatet, och därmed vi alla, förlorare.

Charlotte Unger Larson, Vd Svensk Vindenergi

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons