Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Fler cykelbanor på Korsnäsvägen är ett djärvt steg i rätt riktning

En bilsnål planering har många fördelar: den bidrar till mindre klimatpåverkan, mindre luftföroreningar och buller, en attraktivare närmiljö, ökad fysisk aktivitet och förbättrad hälsa, skriver tio företrädare för Naturskyddsföreningen i Falun.

Annons

Bilen har fungerat som måttstock för samhällsplaneringen i snart trekvarts sekel. Är det så vi vill ha det även i framtiden? Ja, svarar företrädare för M, L och FAP i Falun (DT 2017-04-04). Nej, säger vi, då vi anser att den bilorienterade planeringen har lett oss in i en återvändsgränd.

LÄS MER: Debatt: Miljöpartiet Falun: DT alltmer med i en koalition för civilisationens förintande

Sakfrågan gäller planförslaget där Korsnäsvägen smalnas av till ett körfält för bilar i varje riktning. Den yta som frigörs ska användas för att anlägga ett huvudcykelstråk från centrum i riktning mot Hosjö. Ett djärvt steg i precis rätt riktning.

Genom erfarenheter från städer som lyckats överföra transporter från bil till mer hållbara trafikslag kan man peka ut ett antal framgångsfaktorer: politisk vilja, väl utbyggd kollektivtrafik, god infrastruktur för gång och cykel, täta och funktionsblandade stadsdelar och, inte minst, att markytor överförs från biltrafiken till de trafikslag man vill prioritera.

En bilsnål planering har många fördelar: den bidrar till mindre klimatpåverkan, mindre luftföroreningar och buller, en attraktivare närmiljö, ökad fysisk aktivitet och förbättrad hälsa.

LÄS MER: Runnberg: Strategin att medvetet försämra för biltrafiken tar sig märkliga uttryck i Falun

M, L och FAP menar att en liten stad som Falun inte kan jämföras med större städer. Självklart har storstaden ett helt annat underlag för kollektivtrafik. Men ur gång- och cykelperspektiv vinner den mindre staden på sin närhet. Det går ju att ta sig nästan var som helst med cykel inom Falun på 15-20 minuter. Elcykeln ger ytterligare potential.

Våra val i vardagen styrs till stor del av både den byggda och den sociala miljön runt omkring oss. Vi gör som andra gör. Vi gör det som är mest tillgängligt och tillrättalagt för oss. Trafikplaneringen har stor inverkan på människors attityder och beteenden.

Bredare bilvägar och kortare restider ökar bilens attraktivitet och leder till större biltrafikflöden, det visar all tillgänglig erfarenhet. Om markytor istället överförs från bil till cykel ändras restidförhållandena till cykelns fördel.

Men individens frihet då, hur blir det med den? Allt beror på vems perspektiv man intar. Fler bilvägar och ökade trafikmängder har inneburit allt större barriärer och fler riskfyllda miljöer, inte minst för barn och ungdomar. Deras frihet att själva ta sig till och från skola och aktiviteter har begränsats kraftigt.

LÄS MER: Debatt: S, C och MP håller på att förvandla Falun till Borlänges förort

En bilorienterad trafikplanering leder också till att handel, service och fritidsaktiviteter anpassas till bilburna besökare. Det försvårar vardagen och inskränker friheten för alla de hushåll som saknar bil.

Mer än varannan bilresa i tätorter är kortare än fem kilometer. Det finns en enorm potential att öka antalet resor med gång och cykel, särskilt de som görs mellan hemmet och arbetet.

Då vinner vi alla de fördelar vi nämnde ovan, samtidigt som långväga resenärer och de som av olika anledningar är hänvisade till bilen får tillräckligt med utrymme. Därför säger vi Ja till planförslaget om Korsnäsvägen!

Följande personer från Naturskyddsföreningen i Falun: Anton Grenholm, Anna-Karin Axellie, Gordon Eadie, Nina Eadie, Anders Gottberg, Birgitta Johansson, Maja Myrén, Bernt Lindberg, Michael Persson, Jakob Wallin.

LÄS MER: Replik: Förlåt till alla som - likt DT:s ledarredaktion - saknar humor

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons