Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Fira cykelns dag med fyra politiska löften som ger mer cykling i Dalarna

Annons

I dag, den 12/5, är det cykelns dag. Dagen bör firas med politiska löften om god infrastruktur, enklare regler och trafiksäkerhet för alla. Och det är också precis det som Miljöpartiet går till val på.

Cykling är praktiskt, det bästa transportsättet för din hälsa, din plånbok, vår gemensamma miljö och planeten i stort. Men för att fler ska välja cykeln i stället för bilen krävs det att cykling blir mer bekvämt, enkelt och attraktivt. Under mandatperioden har Miljöpartiet gjort tydliga avtryck för cyklisterna.

I riksdag och regering har vi säkrat statlig medfinansiering till infrastruktur och satt upp mål för mer gång-, cykel- och kollektivtrafik i strategin för levande städer. Regeringen sätter som mål att 25 procent av alla persontransporter ska ske med gång-, cykel- och kollektivtrafik år 2025.I regioner och kommuner har vi dagligen jobbat för att cykeln ska prioriteras i gatumiljö och i den långsiktiga planeringen. I Falun har vi fördubblat satsningarna på cykelplanen vilket innebär ytterligare 2,5 miljon på cykelbanor.

Men vi vill göra mer. Alla ska ha möjlighet att välja cykeln. Därför går vi gröna till val på en offensiv cykelagenda. För mer cykling i Falun såväl som i övriga Dalarna behövs ny politik inom fyra områden.

1. Bättre cykelinfrastruktur. Staten ska ta en större del av ansvaret att bygga ihop regioner med cykelbanor och i större utsträckning vara med och finansiera banor runt om i landet. Samtidigt behöver det bli lättare för kommuner och regioner att få tillgång till den mark som behövs för att bygga infrastrukturen.

2. Se över förlegade trafikregler. Många av de regler som nu gäller skapades under den del av 1900-talet när bilen var tänkt att vara norm i alla sammanhang. Den verkligheten lever vi inte längre i. Därför vill vi se över en rad regler som i dag bara försvårar cykling så att de i stället gör det enklare att cykla.

3. Ökad trafiksäkerhet. Det handlar bland annat om att sänkta hastigheter för bilar inne i tätorter. Medveten vårdslöshet i trafiken måste stoppas och polisen måste få bättre förutsättningar att bötfälla dem som bryter mot reglerna.

4. Gynna cykel-, gång- och kollektivtrafik. Det är dags att utsläppen från trafiken börjar minska! Framförallt biltrafiken i Faluns centrala delar behöver maka på sig till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Då får vi en hälsosammare, tryggare och trevligare stad!

Genomförandet av cykelplanen bör påskyndas, så att nätet av cykelvägar hänger ihop och korsningar blir säkrare. Vi arbetar för att landstinget ökar anslagen till kollektivtrafiken. Vi vill ha snabba stomlinjer med hög turtäthet, kompletterade med ”bybussar” och flextrafik i våra mer glesbefolkade trakter.

Ta hojen till jobbet eller affären, om du har möjlighet. Det är billigt och du mår bra av det. För kortare sträckor är det helt enkelt ett oslagbart transportmedel. Miljöpartiet lovar att varje dag jobba vidare för att du ska få så goda förutsättningar som möjligt för att välja cykeln.Lorentz Tovatt (MP), riksdagsledamot och ersättare i trafikutskottet

Birgitta Pettersson Frank (MP), toppkandidat till riksdagen i Falun och Dalarna

Mursal Isa (MP), landstingsråd, Dalarna

Maj Ardesjö (MP), toppkandidat, kommunfullmäktige, Falun

Karolina Brosché (MP), toppkandidat, kommunfullmäktige, Falun

Richard Holmqvist (MP), vice ordförande Miljö-, och samhällsbyggnadsnämnden, Falun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons