Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Familjepolitiken måste moderniseras

Runt jul- och nyår samlas familjer, i olika konstellationer, runt om i Sverige. Vi socialdemokrater vill ge alla dessa familjer så bra förutsättningar som möjligt att klara såväl julbestyr som en vanlig vardag. Därför har vi under året påbörjat en rejäl översyn av familjepolitiken.

Annons

Utgångspunkten för den socialdemokratiska familjepolitiken är att alla barn ska få en bra start i livet, utvecklas och kunna förverkliga sina drömmar. Sverige är ett av världens bästa länder för barn att växa upp i. Detta är ingen slump, det är en konsekvens av ett hårt arbete och politisk vilja, det är resultatet av en progressiv, jämställd och utjämnande familjepolitik.

En generös föräldraförsäkring som ger båda föräldrarna möjlighet att vara hemma med barnen är ett viktigt led i detta och utgör en grund för den svenska modellen. Socialdemokraterna gick därför till val med löftet att se över föräldraförsäkringen, ett uppdrag som tidigare låg på Försäkringskassan och som den moderatledda regeringen tog bort. I början av året blev löftet verklighet när regeringen tillsatte en bred utredning. Just nu pågår den största översynen av föräldraförsäkringen på över tio år. Målet är att före mandatperiodens slut komma med förslag till en uppdaterad föräldraförsäkring anpassad till ett modernt arbetsliv och ett modernt och jämställt familjeliv. Några av utredningens uppdrag:

Mer än vart femte barn växer upp i en annan typ av familjekonstellation. Det finns såväl kärnfamiljer som stjärnfamiljer. Därför får utredningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att underlätta för olika familjekonstellationer att använda föräldraförsäkringen.

Det måste bli lättare att planera livet och ledigheten med föräldrapenning och att se i vilka situationer under ett barns liv som föräldraförsäkringen kan göra det lättare att förena ett jämställt föräldraskap med arbete. Utredningen ska nu analysera behovet av förenklingar.

I alla delar är barnperspektivet en röd tråd. Barns rätt till trygga uppväxtförhållanden är central när vi utformar familjepolitiken som helhet och föräldraförsäkringen i synnerhet. Principen om barnets bästa ska vara vägledande genom hela utredningen.

Vi har även sett hur reserverade månader i föräldrapenningen har gett positiva effekter på mäns uttag av föräldrapenningen. Regeringen vill därför att ytterligare en månad av föräldrapenningen ska reserveras för vardera föräldern för att på så sätt stimulera ett mer delat ansvar för barnen. Detta förslag stöds glädjande nog nu också av det moderata kvinnoförbundet.

Det finns all anledning att vara stolt över den svenska familjepolitiken, men att vara stolt är inte samma sak som att vara nöjd. Mycket återstår att göra för att få en modern familjepolitik. Målet för Socialdemokraterna måste vara att ta tydliga steg mot detta under innevarande mandatperiod.

Patrik Engström (S)

Riksdagsledamot från Avesta

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons