Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Centerpartiet: Stärk genusvetenskapen hos dem som fördelar investeringsstöd – och begränsa pornografin i skolan #jämställdhetsvalet

Annons

1.          Kvinnor har i genomsnitt 30 procent lägre pensioner än män. Vad vill ert parti göra för att höja kvinnors pensioner? En ojämställd arbetsmarknad leder till ojämställda pensioner. Den könsuppdelade arbetsmarknaden behöver brytas för att komma ifrån detta på lång sikt.

Det krävs reformer utöver att skapa en jämställd arbetsmarknad. Vi vill att skatten för garantipensionärer ska sänkas och bostadstilläggen och garantipensionen höjas

2. Betydligt fler män än kvinnor sitter på maktpositioner i Sverige i dag. Är det ett problem och vad vill i så fall ert parti göra åt det?En jämställd maktfördelning är viktig i en demokrati. Det sänder även signaler om jämställdhet till framtida generationer. För att få fler kvinnor i bolagsstyrelser och till andra maktpositioner behöver genuskunskapen stärkas hos de aktörer som fördelar samhällets investeringsstöd. Statliga aktörer ska aktivt arbeta för att främja ett jämställt näringsliv.

Alla skall ha möjlighet att ta politiska uppdrag. Därför ska uppdragen ge ekonomiska förutsättningar och möjlighet att kombinera med både arbets- och familjeliv.

 

3. Mäns våld mot kvinnor beräknas kosta samhället cirka 13 miljarder per år. Hur ska ert parti minimera mäns våld mot kvinnor?

Det behövs ett stärkt rättsväsende som ökar skyddet för utsatta kvinnor och får fler våldsverkare fällda. Personer som döms ska få bra behandling så att det kan förhindras att brottet upprepas. Rättsväsendet och psykiatrin ska använda bra och säkra metoder för att bedöma risk för våld i nära relationer.

Det förebyggande arbetet börjar i skolan med bättre sex- och samlevnadsundervisning och med att begränsa pornografitillgängligheten i skolan, förskolan med mera.

Finansieringen till kvinnojourer och Nationellt kvinnofridscentrum ska även säkerställas.

 

4.  Den psykiska ohälsan är i dag mycket högre hos kvinnor. Vad vill ert parti göra för att förbättra kvinnors psykiska hälsa? Centerpartiet vill öka tillgången till stöd vid psykisk ohälsa – samtalsmottagningar ska finnas på alla vårdcentraler. Vi vill korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Även inom vuxenpsykiatrin så är köerna fortsatt alltför långa. Skall vi på allvar visa att psykisk och fysisk hälsa är likställda så måste detta synas även i vården.

Psykisk ohälsa skall tas upp i skolundervisningen, och elev- och ungdomshälsan skall stärkas.

 

Sofia Jarl, Vice ordförande Centerpartiet Dalarna

Jenny Drugge, kretsordförande Centerpartiet Falun

Mats Dahlström, Centerpartiet i Falun

LÄS DE ÖVRIGA PARTIERNAS SVAR PÅ FRÅGORNA:

Sverigedemokraterna: Grattis på kvinnodagen – invandringen av män måste kraftigt minskas #jämställdhetsvalet

Vänsterpartiet: Förbjud vinster i välfärden så stärker vi kvinnors ledarskap #jämställdhetsvalet

Liberalerna: Möjliggör för föräldrar att vara hemma kortare tid med högre ersättning #jämställdhetsvalet

Socialdemokraterna: Återinför lönekartläggningar och inspireras av våra varvade listor #jämställdhetsvalet

Kristdemokraterna: Ge heltid till alla – och självförsvarskurser i förebyggande syfte #jämställdhetsvalet

Miljöpartiet: Förslagen från Kommissionen för jämlik hälsa måste få effekt i alla budgetförslag #jämställdhetsvalet

Moderaterna: Ge stöd till de män som vill ändra sitt beteende – och öka tillsynen av statliga arbetsgivare #jämställdhetsvalet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons