Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Äntligen blir barnkonventionen svensk lag

Annons

Den här veckan fattar regeringen beslut om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Det är ett viktigt ställningstagande som tydligt slår fast att barns rättigheter inte är något valfritt. Det är en skyldighet.

Barns rättigheter väger tyngre än en förändringsovillig rättsapparat eller bristande kunskap hos beslutsfattare och tjänstemän. Det är ett viktigt steg mot ett samhälle där barns rättigheter får genomslag i alla beslutsprocesser, på alla nivåer.

Under mina 13 år som riksdagsledamot har jag nästan årligen motionerat om att FN:s barnkonvention skall bli svensk lag. Äntligen händer det trots hårt motstånd. Det är nästan 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter, ofta kallad barnkonventionen, funnits. Det har påverkat rättspraxis i Sverige men inte tillräckligt.

Trots att vi var först i världen med att förbjuda barnaga och anses vara ett föregångsland på många områden så finns det mycket som måste förbättras.

När FN:s barnrättskommitté senast granskade hur väl Sverige följer konventionen utfärdades kritik på flera punkter. Även Barnrättighetsutredningens kartläggningar visar på en rad brister, speciellt när det kommer till principen om barnets bästa och barnets rätt att få uttrycka sina åsikter. 

Rapporter och vittnesmål har länge uppmärksammat att barns rättigheter inte får tillräckligt genomslag i beslutsprocesser och rättstillämpning - i asylärenden, vårdnadstvister och socialtjänstutredningar.

Stora skillnader mellan kommunernas stöd till barn i utsatta situationer, rättsprocesser som inte beaktar barnkonventionen och  asylprocesser som endast utgår ifrån föräldrarnas asylskäl är några exempel.

Barnombudsmannen vittnar om barn som utsätts för tvångsåtgärder inom psykiatrin, om barn som isoleras i häkte och om barn som inte får uttala sig innan de ska placeras eller byta familjehem. Listan kan göras lång.  

Jag och Miljöpartiet har därför länge arbetat för att barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Vi är övertygade om att beslutet att göra konventionen till svensk lag i kombination med kunskapshöjande insatser kommer att leda till att ett barnrättsbaserat synsätt få genomslag i praktiken.

Det är dags att förtydliga samhällets ansvar för barns rättigheter och stärka barnens roll som rättighetsbärare. Det är helt enkelt dags att höja barns rättsliga status. Allt annat är ett svek. 

Jan Lindholm, riksdagsledamot, Miljöpartiet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons