Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DALARNAS STUDENTKÅR: Det krävs ett hästjobb från Borlänge om de ska lyckas bli en attraktiv studentstad

Annons

Torsdagen den 13/10 beslutade regeringen att ändra i Högskolan Dalarnas regleringsbrev så att det tydligt framgår att högskolan ska bedriva verksamhet i bland annat Borlänge och Falun. Studentkåren ser detta som högst problematiskt. Dels så frångår regeringen utan godtagbara skäl tidigare praxis, att lärosätena själva styr över sin lokalisering, genom att reglera utbildningsorter på detta sätt. Endast Uppsala universitet hade fram tills nu lokalisering som en del i sitt regleringsbrev, att universitetet ska ha campus både i Uppsala och på Gotland. Det är dock något universitetet själv varit drivande i tillsammans med Högskolan på Gotland. Alltså inget toppstyre från regeringens sida utan ett resultat av lärosätenas självständiga arbete.

Dels så är förehavandet, att ta över en fråga som låg hos högskolestyrelsen som en del i ett större utvecklingsarbete, genom att avisera att beslutet kommer att fattas om två dagar under all kritik. Varken högskolestyrelse, högskoleledning eller studentkår fick möjlighet att påverka beslutet i en mycket komplex fråga som vi under ett års tid arbetat med.

Sanningen är att inte ens vi som studentrepresentanter och ledamöter i högskolestyrelsen vet hur utfallet hade blivit om beslutsmandatet inte fråntagits oss, eftersom diskussionen i styrelsen var långt ifrån avslutad. De som läst utredningen vet att det finns fördelar och nackdelar med båda en tvåcampuslösning och en samlokalisering, något som styrelsen på ett nyanserat sätt tog med in i arbetet med frågan om hur Högskolan Dalarna ska kunna utvecklas som en konkurrenskraftig och attraktiv högskola.

STUDENTKÅREN OM HÖGSKOLAN DALARNAS LOKALISERING: Samlokalisering till Falun bästa alternativet

Styrelsens uppdrag var således inte bara ett beslut om lokalisering, det var en faktor av många i ett långsiktigt arbete med avstamp i den organisationsgenomlysning som utredningen gav. Att styrelsen – som besitter en stor bredd när det gäller sakkunskaper, erfarenheter, perspektiv och geografisk representation – nu får sitt mandat begränsat menar vi är en stor förlust både för högskolan och regionen. Vi ser det också som en omotiverad ogiltigförklaring av den samlade kompetens som styrelsen besitter från regeringens sida.

Hur och om regeringen resonerat gällande Högskolan Dalarnas långsiktiga framtid vet vi inte, däremot lägger beslutet nu ett stort ansvar på Borlänge kommun att verkligen bli en attraktiv studentstad genom att ta studentfrågor på allvar och satsa för att lösa de problem som finns. Det kommer att krävas ett hästjobb från kommunens sida, inte minst gällande studentbostäder.

Slutligen vill vi uttrycka vår tacksamhet gentemot Högskolan Dalarna som genom hela processen inkluderat och respekterat studentkåren som en viktig part i frågan och lyssnat på våra åsikter utan att påtvinga oss några ståndpunkter. Det är inte alla studentkårer förunnat. Vi kommer nu fortsätta att arbeta tillsammans med rektorn, styrelsen och övrig personal på Högskolan Dalarna för att utveckla högskolan med studenternas bästa i fokus.

Tom Edoff

Ordförande Dalarnas studentkår

Studentrepresentant i Högskolan Dalarnas styrelse

Amanda Söderberg

Vice ordförande Dalarnas studentkår juli 2014 – juni 2016

Studentrepresentant i Högskolan Dalarnas styrelse

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons