Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Oförändrad skatt men kommunen måste låna

Kommunledningen i Malung-Sälen arbetar vidare enligt verksamhetsplanens målsättning om oförändrad kommunalskatt under nästa år. Men för att klara investeringarna måste ytterligare 65 miljoner kronor lånas upp. Allt enligt förslag som nu ska läggas fram för kommunstyrelsen.

Kommunens totala budgetram för nästa år hamnar kring 550 miljoner kronor, mkr, netto i driftkostnader.

I stort sett handlar det om oförändrade ramar för de olika nämnderna: Barn- och utbildningsnämnden får en ram på 221,5 mkr, socialnämnden 205,8 mkr, tekniska förvaltningen 34,2 mkr, kommunstyrelsen 24,3 mkr, räddningsnämnden 13,5 mkr, kulturnämnden 8,6 mkr, byggnadsnämnden 2,7 mkr, miljönämnden 2,2 mkr.

Vidare kostar näringslivsenheten 4,2 mkr, personalavdelningen 9,7 mkr, ekonomi- och inköpsavdelningen 8 mkr, kommunkansliet 4,3 mkr, IT-enheten 1,2 mkr, arbetsmarknadsenheten 8,3 mkr, kollektivtrafiken 5 mkr, och kommunfullmäktige 1 mkr.

Skogsförvaltningen beräknas ge ett överskott på 2,4 mkr trots att man inte räknar med någon tomtförsäljning.

För att kunna genomföra nödvändiga investeringar måste kommunen låna ytterligare 65 miljoner kronor.

25 miljoner ska gå till skattefinansierade investeringar. Ungefär hälften av detta hamnar i skolorna i reparationer, om- och tillbyggnader: Lillmoms skola 2,5 mkr, Blomsterbäckens skola 0,5 mkr, Malung-Sälens skidgymnasium 1,2 mkr, Sälens skola 4 mkr, förskolan Ekorren i Malung 3,5 mkr.

Till ombyggnad av gator föreslås 3 mkr, projektering av ny hängbro i Malung 1,3 mkr, ny lekplats i Grönlandsparken 1 mkr, fordon och utrustning till räddningstjänsten 2,2 mkr.

För avgiftsfinansierade investeringar beräknas 40 mkr. De tyngsta delarna är industrilokaler åt företaget Normark 25 mkr (samt ytterligare 15 mkr året därpå), planera nya fjälltomter i Norra Hållbrändan, Sälen 10 mkr, ny flispanna till Bompabacken i Transtrand 2 mkr samt ventilation i hantverkshuset i Malung 1 mkr.

Det kommunala skatteuttaget ska vara oförändrat. Men på papperet kommer skattesatsen att öka med 23 öre. Det beror på att det sker en skatteväxling med landstinget i och med att kommunen tar över ansvaret för hemsjukvården och i stället får en del av landstingsskatten.

Sedan återstår att se om det ekonomiskt ansatta landstinget kommer att kunna sänka sin del av skatten med motsvarande belopp.

Om det här budgetförslaget kommer att antas, och om det senare visar sig att det håller, så slutar kommunen under 2013 med ett överskott i storleksordningen 11 mkr. Marginalerna är alltså ganska små.