Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Offentlig service ska finnas på landsbygden

Medborgare och företag ska ha rätt att enkelt få del av den offentliga servicen, oavsett om man bor i tätort eller på landsbygden. Därför föreslår vi i vår kommande budget att det runt om i landet skapas lokala servicekontor där man kan nå samhällets service.

Nyligen hade Landsbygdsriksdagen möte för att diskutera landsbygdens framtid och möjligheter. Ett centralt problem är att den offentliga servicen under lång tid stegvis har monterats ned, för att under de senaste åren försvinna allt snabbare. Klyftorna mellan stad och land växer. På många håll i landet måste man resa miltals för att få hjälp av en tjänsteman med viktiga frågor.

Vänsterpartiet menar därför att det behöver byggas upp kompletta servicekontor i varje kommun dit man ska kunna gå för att nå statlig, kommunal och privat service. Som första steg föreslår vi att man på lokal nivå samlar Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och vissa statliga myndigheters service på en och samma plats, tillsammans med delar av kommunernas service. Det skulle ge en bättre service för alla dem som bor utanför de större städerna. Dessutom innebär det minskade kostnader genom att man kan dela på lokalerna och samverka mer.

Till att börja med behöver regeringen se till att de statliga myndigheterna samarbetar över myndighetsgränserna och med kommunerna. På sikt vill vi även att organisationer och privata aktörer ska kunna ges möjlighet att ingå i servicekontoren. Så kan den kommersiella och offentliga servicen tillsammans stärka landsbygden.

Vi satsar i vår kommande budget 150 miljoner kronor på försöksverksamhet med servicekontor, vilka sedan ska permanentas. Förutom servicekontoren kommer det i Vänsterpartiets budget bland annat att finnas satsningar på stora investeringar i bättre infrastruktur såsom ökat vägunderhåll, tjälsäkring av vägar, utbyggnad av biodrivmedel och järnvägsinvesteringar för att förbättra för landsbygden.

Även på högre instans behövs det mer samordning för landsbygden. Regeringens ansvar för landsbygds- och regionalpolitik ligger i dag utspritt på flera departement. Det är olyckligt. Vi menar att en bättre samordning av alla politikområden som rör landsbygdens utveckling borde vara en självklarhet. För att se helheten i regeringens förslag och hur de påverkar landsbygden föreslår vi att alla de som berör landsbygds- och regionalpolitiska frågor samordnas i regeringskansliet.

I längden är det ohållbart att inte se landsbygden och de mindre orternas behov. Det ska finnas service och möjligheter i hela Sverige, det tjänar alla på.

Ulla Andersson

är Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson

Lena Olsson

riksdagsledamot från Dalarna och ledamot Vänsterpartiets landsbygdspolitiska grupp

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel