Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nytt stort vindkraftsprojekt i Svartnäs

Jädraås vindpark med 66 vindkraftverk, och blivande vindpart Svartnäs med 53 verk kan sällskap av ytterligare en víndkraftspark, Ånglarna med 23 jättekraftverk på upp till 220 meters höjd och med hela sex megawatts effekt.

Svärdsjö Svartnäs besparingsskog kommer att söka tillstånd till ett nytt miljardprojekt inom vindkraft med 23 vindkraftverk fyra mil nordost om Falun och inleder nu samråd med berörda som pågår fram till 30 juni.

Området ingår i markområden som klassats som riksintresse för vindbruk och är kommunalt intresseområde för vindkraft i Falu kommuns översiktsplan.

Parken ligger på 300-400 meters höjd och blir synlig från många håll. Besparingsskogen har på hemsidan lagt upp nedladdningsbara samrådshandlingar och en rad fotomontage.

Så här beskriver besparingsskogen projektområdet:

"Landskapet är starkt påverkat av skogsbruk, bestående av produktionsskog med omväxlande kalhyggen och ett väl utbyggt nät av skogsbilvägar. Inom området finns inga byggnader som används för permanentboende. I anslutning till utredningsområdet finns dock ett fåtal byggnader som används som fritidshus. Då jakt och friluftsliv bedrivs i området finns även enstaka byggnader av karaktär skogskoja. Inom utredningsområdet finns nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt och ett område med naturvårdsavtal. Inga våtmarker med höga eller mycket höga natuvärden återfinns inom området."

Vindkraftverken kommer att få en höjd på upp till 220 meter och en effekt på upp till sex megawatt vilket är det hittills högsta som varit på tal i inlandet, dubbelt så effektfulla som de i Jädraåsparken.

Närområdet är sedan tidigare utnyttjat för vindkraft; cirka två till fem kilometer öster om utredningsområdet ligger Jädraås Vindkraftpark med 66 vindkraftverk och omedelbart söder och väster om ligger den planerade och tillståndsgivna vindkraftparken Svartnäs med 53 vindkraftverk.

Elnätsanslutningen av vindkraftparken är under utredning. En möjlig anslutningspunkt är till den transformatorstation som vindkraftparken Svartnäs kommer att anslutas till.

Bolaget som bildats, Ånglan Vind AB, har gjort en tidsplan som bygger på att ingen överklagar. Då söks tillstånd för projektet under andra halvan av 2015, att man får länsstyrelsens tillstånd fjärde kvartalet 2016 och då kan inleda byggprojekteringen första kvartalet 2017 och samtidigt så är då Besparingsskogens plan att sälja projektet vidare till en vindkraftsexploatör.