Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nytt naturreservat bildas vid Balungen

Falu kommun tillstyrker Länsstyrelsen Dalarnas förslag om att bilda Törnsbäckens naturreservat, väster om sjön Balungen.
– Men vi gör det med ett medskick, säger kommunalrådet Jonny Gahnshag (S).

Länsstyrelsen Dalarna har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för Törnsbäckens naturreservat, väster om sjön Balungen.

Naturreservatet omfattar en liten dalgång där Törnsbäcken slingrar sig från Lilla Törntjärnen ner till Stora Törntjärnen.

Hela området är blockrikt och bitvis svårtillgängligt med branta slänter.

Själva Törnbäcken omges av granskog, med inslag av löv. Norra sidan av bäcken består av mindre höjder där det växer gammal brandpräglad tallskog med tydliga spår från tidigare skogsbränder, och grandominerande fuktdrag som i svackorna som leder ner mot bäcken.

På södra sidan om Törnsbäcken ligger lilla Törnsberget, vars nordsida ingår i reservatet. Det är en brant och mycket blockrik slänt som hyser en mäktig blandskog av tall och gran. Nedanför branten finns även här gammal tallskog, som granskog närmast bäcken.

Ett flertal skyddsvärda arter har påträffats i området, exempelvis rosenticka, rynkskinn och dvärgbägarlav som är knutna till grova lågor av gran och tall samt lunglav, stuplav och korallblylav som växer på äldre sälg.

Det går också en gammal körväg genom dalgången, och det finns även talrika spår efter forna tiders dimensionshuggningar i området.

Syftet med reservatet är att bevara den naturskogsartade skogen och hotade arter samt att underlätta möjligheterna för friluftsliv.

Falu kommun har känt till att en reservatsbildning varit på gång sedan 2005, och området finns därför redovisat som planerat naturreservat i översiktsplanen för Falun-Borlänge, som antogs 2014.

– Länsstyrelsen förslag fick grönt ljus av nämnden. Vi gör ett medskick om att tillgängligheten bör förbättras med en stig in till området, säger Jonny Gahnshag, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.