Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu ska det byggas bostäder vid Kolbäcksån – kan bli byggstart våren 2017

Smedjebackens mest exklusiva byggbara område, invid Kolbäcksån i Morgårdshammar, är återigen högaktuell. I måndags presenterade sig den aktör som åtminstone i teorin räknar med byggstart i april/maj 2017.

Annons

Kommunens affärspartner den här gången är Stockholmsbaserade Aedis Arkitekter AB.

Under en enklare presskonferens vid det område, som sedan tio år tillbaka klassas som en av de allra attraktivaste i Smedjebacken, avslöjade kommunalrådet Fredrik Rönning (S) att kommunen skrivit ett reservationsavtal med arkitektbyrån.

Det innebär i det här fallet att Aedis Arkitekter åtagit sig att betala tio procent av köpeskillingen i tre år framåt.

I en första etapp av tre handlar det om ett område på 4 250 kvadratmeter som kommunen säljer för 854 000 kronor.

Robbin Hellström, Aedis Arkitekter, förklarar att hans byrå företräder hugade byggföretag:

– Vi kan inte avslöja vilka det är ännu eftersom vi är mitt inne i flera pågående upphandlingar.

– Men, tillägger han, ambitionen är i alla fall att vi ska få med lokala aktörer i projektet.

Det framgår vidare att den blandning av bostadsrätter och villor som byggföretaget LB Hus föreslog hösten 2014 är nu renodlad.

LÄS OCKSÅ: Nu finns ett förslag på 20 bostäder

LÄS OCKSÅ: Exploatering bromsas in

I arkitektbyråns planer handlar det enbart om bostadsrätter.

Fredrik Rönning är mycket nöjd över avsikten att bygga flerbostadshus:

– Vi vill inte stycka av marken för villatomter, utan det är just bostadsrätter som Smedjebacken har ett behov av.

Robbin Hellström igen:

– I den första etappen ska det bli 16 bostadsrätter, och totalt för alla tre områdena handlar det om cirka 50 nya bostäder.

– I utgångsläget är planen att det ska bli treor med hög standard på 70 kvadrat. Det kan eventuellt också bli aktuellt med fyrarummare närmast ån, tillägger han.

Var prisnivån hamnar vill Robbin Hellström inte uttala sig om ännu. Däremot understryker han byråns önskan om att bevara områdets karaktär och sträva efter en gårdsstruktur.

– En idé är också att det till varje lägenhet ska finnas en egen odlingslott, och kanske också anlägga en badplats med bryggor.

När väl upphandlingen av husbyggare är undanstökad ska marknadsföringen komma igång, vilket Robbin Hellström räknar med ska inledas framåt höstkanten.

– Vi kommer att bjuda in till informationsmöten.

Därefter är det upp till marknadskrafterna hur snabbt man gå vidare och planera för byggstarten.

Klart står i alla fall att exploateringen i Morgårdshammar har en klar fördel jämfört med bostadsprojektet vid Skuthamn i Ludvika, där mark- och miljödomstolen nyligen satte stopp för bygget av sju flerbostadshus – på grund av en fladdermuskoloni.

LÄS OCKSÅ: "Respekterar domen om Skuthamn"

Ludvikas kommunalråd, Leif Pettersson (S), grunnar fortfarande på om kommunen ska ansöka om ett prövningstillstånd inför en överklagan hos mark- och miljööverdomstolen.

– Här hos oss finns ju en färdig detaljplan med strandskyddsdispens sedan flera år tillbaka, påpekar Fredrik Rönning.

LÄS OCKSÅ: Tomtförsäljning invid Kolbäcksån

Noteras kan att detaljplanen efter länsstyrelsens bakläxa ritades om 2010, vilket ökade avståndet mellan vattendrag och bebyggelse – och säkrade allmänhetens tillträde genom en gång- och cykelväg längs åstranden.

Den totala arealen på det exploateringsbara området vid Kolbäcksån är närmare 1,4 hektar (13 900 kvadratmeter). De två resterande områdena mäter 6 770 respektive 2 880 kvadratmeter.

Den sammanlagda byggbara ytan för området uppgår enligt planbestämmelserna till 5 050 kvadratmeter.

LÄS OCKSÅ: Bostadsbyggande vid Kolbäcksån kan dra ut på tiden

Många byggplaner i Smedjebacken

Aktuellt med bostäder vid Kolbäcksån - igen

Annons