Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nu sänks hastigheten i Vansbro

Länsstyrelsen i Dalarna vill sänka hastigheten genom Vansbro efter trafikverkets översyn. Det innebär att hastigheten på E 16 och väg 26 sänks från 50 km/tim till 40 km/tim.

Annons

Det är Vansbros gatuingenjör Niclas Camarstrand som författat det underlag som kommunens politiker i kommunstyrelsen ska fatta beslut utifrån och som blir kommunens remissvar till länsstyrelsen.

– När det gäller genomfartslederna så är det länsstyrelsen som är beslutande myndighet och kommunen remissinstans. Det som ligger bakom förändringen är att nationellt ta bort hastighetsbegränsningarna 70- och 50 km/tim och sänka de till 60 respektive 40 km/tim, förklarar Niclas.

Utifrån det bör också kommunen se över hastigheten på de vägar som är berörda av kommunala beslut vad gäller hastigheten.

– Ett förslag är då att anpassa vår bashastighet inom tätorterna Vansbro och Dala-Järna till 40 km/tim från dagens 50. Annars skulle det bli så att det går att åka fortare på de mindre tätortsvägarna och sedan få sänka hastigheten när man kommer ut på den större genomfartsleden där hastighetens sätts till 40 km/tim. Omvänt skulle vi bli tvungna att skylta 50 när man lämnar genomfartsleden och åker in mot centrum, säger Niclas.

Kommunens politiker har nu att ta ställning till om bashastigheten i tätorterna Vansbro och Dala-Järna ska sänkas till 40 km/tim,

Samtidigt som länsstyrelsens direktiv om de jämna intervallerna 40/60/80 så kommer både 70 och 90 att bli kvar vissa vägsträckor, som E16 som får behålla 90, men vid Uthed förslås 70 km/tim.

Utöver den sänkta hastigheten genom tätorterna Vansbro och Dala-Järna så kommer också hastigheten att sänkas i Nås till 40 km/tim vardagar mellan klockan 7-16, övriga tider 60 km/tim.

Vissa kortare vägsträckor föreslås också få en höjd fart som sträckan i slutet av Vansbro på väg 26 vid Saltvik där hastigheten höjs från 50 till 60 km/tim Andra sådana sträckor finns i anknytning till Nås. Vid Skamhed höjs hastigheten från 70 till 80 km/tim.

På vägen förbi Snöbyn anpassas farten till 60 vilket innebär att delar får en sänkning medan en del får en höjning.

Länsstyrelsen påpekar att de sänkta hastighetsbegränsningarna inte väntas medföra någon nämnvärd tidsförlust för pendalrtrafik eller näringslivets transporter. De nya fartgränsningarna ska gälla från november.

– Där är min uppfattning att de förslagna förändringarna bör vänta tills kommunen hunnit anpassa bashastigheterna i tätorterna så förändringarna kan ske vid samma tidpunkt, säger Niclas Camarstrand.

Det blir nu upp till kommunstyrelsen i Vansbro att ta beslut om tätorternas bashastigheter samt formellt besvara remissen från länsstyrelsen.