Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Notan för Ikea: 562 miljoner kronor

Kommunens och bolagens kostnader för Norra Backa är över halv miljard kronor.
Största delen av investeringen hanteras utanför den kommunala budgeten.
– Vi har fått en stadsomvandling - en helt ny stadsdel. Det är inte ett enskilt varuhusbygge, säger Lars Ivarsson, Norra Backa i Borlänge AB

Annons

Hösten 2009 började rivningsarbetena på dåvarande industriområdet Norra Backa.

Ikea och Ikano Retal Centres hade offentliggjort avsikten att investera stort i Borlänge.

600 nya arbetstillfällen aviserades och skattebetalarna skulle slippa stå för investeringarna via skattsedeln.

Det kommunala bolaget Norra Backa i Borlänge AB hade bildats för att sköta omstruktureringen av området.

I det läget, 2009, talades om kostnader på 350 miljoner kronor. Investeringarna skulle finansieras av kommunens bolag.

Över en halv miljard kronor har i dag pumpats in i projektet.

**Norra Backa i Borlänge AB redovisar nettokostnader på 385 miljoner kronor. Köp och rivning av fastigheter samt marksanering. Bruttokostnaden är cirka 65 miljoner kronor högre, den delen motsvaras av de pengar som Ikea/Ikano betalar för marken.

**Kommunen har investerat 103 miljoner kronor, inklusive den ännu ej byggda Bäckelundsrondellen. Kostnader för infrastruktur.

**Borlänge Energi har byggt en ny mottagningsstation på Bäckelund, och investerat i stadsnät, vatten och avlopp. Nettokostnad cirka 74 miljoner.

Det gör tillsammans en nettokostnad på 562 miljoner kronor för kommunen och bolagen.

Utöver det har Trafikverket och Region Dalarna lagt 40 miljoner kronor på infrastruktur, med det inräknat blir nettokostnaden 602 miljoner.

Slutnotan är inte klar. Ikano har inte börjat bygga handelshus fem och sex. Här finns risk att Norra Backa-bolaget åker på ytterligare saneringar för miljonbelopp.

– Vi vet att det finns granulat och slagg i backen, säger Lars Ivarsson, vd för Norra Backa i Borlänge AB.

Kostnaderna har blivit högre än planerat.

– En del ligger i saneringarna. Vi har lagt ned runt 15 miljoner kronor där, säger Lars Ivarsson.

Han vill, när kostnaderna för Norra Backa diskuteras, peka på vad pengarna gett.

– En helt ny stadsdel.

När det gäller Borlänge Energi så rör den stora delen av kostnaden mottagningsstationen, som flyttats från Norra Backa till Bäckelund. Stationen skulle ha bytts ut förr eller senare. Nu blev det förr, genom satsningen på handelsområdet.

– Om den stått kvar hade det inte blivit de här kostnaderna. Men det hade inte varit acceptabelt att ha den kvar, säger Anders Åberg, vd Borlänge Energi.

Även en del andra investeringar hade enligt Åberg blivit nödvändiga även utan exploateringen.

Kommunens fastighetsbolag Hushagen har haft en stor roll i omvandlingen av Norra Backa. Bland annat har ersättningslokaler uppförts för en del av de cirka 70-talet företag som flyttat från området. Ett par hundra miljoner har investerats.

Vd Kenneth Nilsson säger att bolaget fått ekonomisk täckning för alla insatser som gjorts.

Varuhuset i Borlänge är ett av flera som Ikea öppnat i Sverige de senaste åren. I Karlstad blev Ikea-etableringen ingen dyr affär för kommunen. I alla fall inte jämfört med Borlänges kostnader. I Uddevalla investerar kommunen däremot 100-tals miljoner kronor.

I maj öppnade Ikea-varuhuset i Uddevalla. Var kommunens slutnota landar är inte klart.
Den prognos som i dagsläget redovisas talar om 447 miljoner kronor.
Utöver detta investerar även Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Den totala nettokostnaden beräknas till 595 miljoner kronor – vilket är i nivå med kostnaderna i Borlänge.

I Karlstad har det handlat om betydligt mindre pengar. Enligt Katarina Lindström, kommunens kommunikationschef, betalade kommunen 43 miljoner kronor i samband med etableringen 2007. Pengar som främst gick till att bygga ut Bergviks handelsområde. Största delen gick till infrastruktur, som en rondellombyggnad och ny gång- och cykelväg.

Katarina Lindström poängterar att satsningarna gjordes för att förbättra trafiksituationen för hela området.

– Själva tomten köptes av kommunen och såldes vidare till Ikea för samma pris.
Lindström pekar på att satsningarna möjliggjort tillväxt och ökat attraktionskraften för regionen. 200 nya arbetstillfällen ger ökade skatteintäkter och fler kan leva och försörja sig i Karlstad.

– Värmlänningarna som tidigare åkte utanför länet för att handla på Ikea, stannar här. Det är positivt även för övrig handel. Året efter etableringen utsågs Karlstad till Årets handelskommun av Handelns utredningsinstitut och detaljhandelstidningen Market, berättar Katarina Lindström.