Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Selma växer fram

Annons

Louise Vinge, litteraturprofessor emeritus och vice ordförande i Selma Lagerlöfsällskapet, var redan för tio år sedan engagerad i att försöka få verken utgivna. Den gången fick planerna skjutas på framtiden -en framtid som nu närmar ig.

Lagerlöf kommer att uppmärksammas mycket de kommande åren. 2006 är det 100 år sedan den första Nils Holgerssontryckningen. 2008 är det 150 år sedan Lagerlöf föddes och 2009 är det 100 år sedan hon fick ta emot Nobelpriset i litteratur.

Viktigare är emellertid att flera forskare blivit klara med sina Selma Lagerlöfavhandlingar. Vinge beskriver det som att det finns flera "kraftfulla, kunniga och entusiastiska" vetenskapliga krafter att engagera.

Lagerlöf dog 1940, men ingen utgåva av hennes samlade verk har alltså blivit av. För August Strindberg gavs Samlade skrifter ut i 55 band med början under hans dödsår 1912. En så kallad nationalutgåva av Strindbergs verk påbörjades 1981.

Lagerlöfsällskapet fick enligt DN ett positivt mottagande för idén hos Svenska vitterhetssamfundet, vilket är den editionsfilologiska instansen i landet.

Vitterhetssamfundet kopplas in för utgåvor av klassiska svenska författares verk i vetenskapliga utgåvor. Det finns mycket att diskutera kring utgivningen.

-En editionsfilologisk utgivning behövs så oerhört väl. Det är viktigt för läsare i dag att vi känner omständigheterna runt Selma Lagerlöfs verk, när i hennes liv de skrevs, vilka ändringar som gjorts och förklaringar av ålderdomliga ord.

-Det är på sätt och vis bra att det tagit tid att komma hit där vi nu är. Vi ska inte göra de misstag som Strindbergsutgåvan gjort. Där har man låtit manuskripten få sista ordet, fast de kanske skiljer sig från utgåvorna som läsarna tog del av.

-Också för Lagerlöf finns det massor med komplikationer i vad som ska ges ut. Det finns två versioner av en del texter, exempelvis Jerusalem där hon inte var nöjd med den första utgåvan, säger Louise Vinge.

Selma Lagerlöf var mycket intresserad av mottagandet av sina böcker och fick nya insikter i litterära effekter av att vara med vid omarbetningar för scen och film; insikter som ledde till förändringar i böckerna. Lagerlöf diskuterade också sina verk med vänner och hade litterära medhjälpare. Efter att ha rådgjort med dem skyndade sig Lagerlöf att gå över till nystavningen och att överge verbens pluralformer.

Den första eller sista versionen (och allt däremellan) diskuteras alltid i editionsfilologiska sammanhang. P D A Atterboms dikter publicerades ursprungligen på olika håll på 1810-talet. När han själv samlade dem och återutgav dem på 1830-talet skrev han om och strök. Vilken är då den riktiga versionen?

Djupt i urberget under Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm finns de bergrum där 70 hyllmeter av Lagerlöfs litterära kvarlåtenskap förvaras. Där finns 10000 sidor manuskript, lappri, utkast och fragment samt hennes 40000 läsarbrev.

-Det finns mycket intressant att hämta där vad gäller de tidiga sakerna före debuten. Lagerlöf skrev många dikter. Där är hon en författare som söker sig framåt. Hon har inte hittat sin stil och hon skriver kanske inte alltid så bra, men det är värdefullt att kunna se hennes utveckling.

Lagerlöf själv förstod att hennes skrifter och korrespondens skulle bli en nationell angelägenhet. Hon var släkt med biblioteksmannen Nils Afzelius och såg till att han kunde överantvarda materialet till KB på ett välordnat sätt. Afzelius har också sammanställt en förteckning över Lagerlöfs skrifter som är av avgörande betydelse i det fortsatta arbetet.

Lagerlöfs brev inventeras just nu. Särskild vikt läggs vid brev som på något sätt avhandlar tillkomsten av hennes litterära verk.

I detta förberedande stadium av utgivningen diskuteras arbetsmetodiken ingående. En gästföreläsning av en företrädare för det danska Kierkegaardprojektet inskärpte starkt att arbetet bör ske i ordningen internet först -bok sedan.

Mycket av Lagerlöfs skrifter ska upp ur bergrummen under KB, ut i cyberrymden och bli tillgängliga för envar med några knapptryckningar.

JENS RUNNBERG

Mer läsning

Annons