Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mediakrönikan: Varför underkänna väljarnas förmåga?

Annons

Knappt hade valresultatet hunnit räknats färdigt förrän statsvetarna Leif Lewin och Olof Pettersson i en

debattartikel i Dagens Nyheter slog fast att politikerna och medierna lämnat väljarna i sticket i årets valrörelse!

Varför denna ständiga idiotförklaring av väljarna? Vilket underlag har Lewin/Pettersson för att redan nu tolka väljarnas uppfattning om att känna utanförskap under årets valrörelse? Naturligtvis ingen alls, utöver sina personliga uppfattningar!

På försommaren kom två andra statsvetare, Peter Esaiasson och Niklas Håkansson med en annan rapport. I den slogs fast att det

numera är journalisterna som övertagit makten över radions och televisionens valbevakning. De hävdade därmed att det inte

längre är de politiska partierna, utan journalisterna, eventuellt

på grundval av opinionsmätningar, som avgör vilka frågor som ska bli valets viktigaste frågor.

Esaiasson och Håkansson menar att detta är demokratiskt otillfredsställande eftersom partierna får allt sämre möjligheter att få fram sitt budskap.

Med statsvetarnas slutsats inställer sig hos mig en viktig fråga: Hade de politiska partierna en bättre position under 1950-, 60- och 70-talen?

Jag har svårt att inse att partiernas situation, ur mångfaldssynpunkt, var bättre för 40 eller 50 år

sedan, då mycket av valrörelsen på riksplanet förmedlades via Sveriges Radios få radio- och tv-kanaler. Visserligen kan jag hålla med informationsflödet då skedde mer på politikernas villkor. Men var det till fromma för väljarnas förmåga att avgöra vad partierna i egentligen stod för?

Leif Lewin och Olof Petersson menar att dagerns väljare inte fått några bättre förutsättningar att fylla sin viktiga uppgift i den representativa demokratin.

Kan detta verkligen vara en rimlig slutsats? Varför frånta en enskild väljares egen förmåga att införskaffa kunskap? Med dagens otroliga mediautbud, partiernas egen både interna och externa information, och befolkningens bevisligen högre utbildningsnivå, har, det är i alla fall min uppfattning, gett varje medborgare så många olika verktyg att skapa sig en egen uppfattning, att den aldrig varit större än nu.

Självfallet är det viktigt att politiker, statsvetare och andra opinionsföreträdare framför kritik och synpunkter om medias förhållningssätt till en så viktig fråga som demokratin. Det faktum att valdeltagande minskar är en nog så allvarlig signal. Därför vill jag också gärna ta del av vad ni läsare anser om valbevakningen i tidningar, radio och tv.

Jag får ofta lyssna till politiker på lokal och regional nivå som hävdar att de inte "nådde ut med budskapet i media". Därav resultatet i

valet. Underförstått var det medias fel om det gick på tok.

Hur ser ni läsare/väljare på

saken?

Låt oss föra en dialog här i Bonus om väljarnas syn på medias roll i dagens informations- och kunskapssamhälle. Synpunkter från politiker mottages också med intresse.

Finns det rent av en skillnad mellan stad och landsbygd när det gäller väljarnas uppfattning om mediernas roll under valrörelsen.?

Stilla gärna min nyfikenhet! Adressen hittar du i vänsterspalten.

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons