Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kulturhus för vem?

Annons

Folkets hus fungerar redan som ett kulturhus, kommenterar Falu Folkets hus chef Eva Hellstrand.

- Vi vill fortsätta att ha det totala ansvaret för den övergripande verksamheten i huset.

"Att lokalisera andra kulturaktörer till huset, som Musik i Dalarna med flera, har Folkets hus inga principiella invändningar mot", skriver föreningen i remiss- svaret. Men samtidigt poängterar man att Folkets hus är en folkrörelse, som vill värna även små aktörer och föreningar.

"Vi stöder inte en ensidig kulturelitisering av verksamheten utan strävar efter ett brett utbud som skall nå ut till alla."

- Vi är annars positiva till själva grundtanken i förslaget till Kulturfyr Dalarna, säger Eva Hellstrand.

- Många av de visioner som framförs är intressanta och skulle ytterligare förstärka Folkets hus roll som kulturhus.

Projektgruppen för Kulturfyr Dalarna har i remissförslaget framhållit att Folkets hus med Dalateatern är den naturliga utgångspunkten för kulturstråket vid ån. Utbyggt och ombyggt tänks att Folkets hus ska bli mötesplats för både teater, musik, dans och film.

I Folkets husföreningens remissvar märks en irritation över debatten om ägarformen och förvaltningen. "Utredningen pekar ensidigt på att Folkets hus bör lösas från sitt fastighetsägande genom att kommunen eller annan fastighetsägare tar över lånen och ägandet av fastigheten."

I förslaget Kulturfyr Dalarna nämns att man genom att skilja bort fastigheten från föreningsverksamheten skulle kunna förbättra Folkets husföreningens ekonomi som 2003 låg på ett underskott på 2,2 miljoner kronor. I förslaget tänker man sig att föreningen fortsätter att hyra konferensdelen.

- I dag ligger underskottet betydligt lägre, säger Eva Hellstrand.

- Kan man påvisa att en annan ägare ger väsentliga förbättringar? Vi öppnar för diskussion men vill ses som en respekterad samtalspart.

Förslagsställarna för Kulturfyr Dalarna menar att nya ägarförhållanden skulle göra det möjligt för landstinget att både bereda plats för Musik i Dalarna i huset och att bygga ut Dalateatern med verkstad och en större scen för 300 personer. Landstingets hyror skulle också genom förslaget garanteras långsiktigt.

Föreningen Falu Folkets hus gillar mer odelat andra delar av Kulturfyr Dalarna. Som tanken på att utveckla området framför huset mot ån, med större gräsytor, uteservering, scen med mera. Föreningen har också tidigare haft liknande tankar på att utveckla och bygga ut foajén med kafé, reception, kulturinformation och biljettförsäljning i samverkan med bland andra turistbyrån och Bio Smultronstället.

Kulturfyr Dalarnas satsning på tillbyggnad för Dalateatern, ny scen och foajé och fasadbelysning, beräknas kosta 20 miljoner. Folkets hus-satsningen är därmed den största utgiftsposten inom projektet.

Totalt skulle Kulturfyr Dalarna kosta cirka 46 miljoner kronor.

MARIANNE TÖRNER

Mer läsning

Annons