Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kan en fyr lysa över hela länet?

Annons

Länsbibliotek Dalarna är kritiskt ifrågasättande:

"Om teatern, musiken och dansen önskar samutnyttja och samverka i Folkets hus, så är det naturligtvis bra.

Det här är en lösning för institutionerna och lovar inte bättre och mera kulturutbud för hela länet. Förslaget om att flytta ihop är en från ovan beordrad samverkan, en administrativ lösning. Vi ska inte blanda ihop ett gemensamt geografiskt rum med en kreativ verksamhetsutveckling. Större visioner krävs för en blomstrande kultur".

Länsbibliotek Dalarna konstaterar också syrligt att det enda som står om biblioteket i utredningen är att de flyttar sin entrédörr. De ifrågasätter särskilt idén att överföra Dalasamlingen till Kopparvägen.

Kulturfyr Dalarna är viktig som framtidsvision, det framhåller styrelsen för Stiftelsen Dalarnas museum.

Men att bilda en gemensam nämnd för landstingets och Falu kommuns samlade kulturverksamheter är ingen bra idé, enligt styrelsen.

Och förslaget att ombilda stiftelsen Dalarnas museum till förvaltning ses som "oerhört spontanistiskt och illa genomtänkt". Dalarnas kulturarv "kan endast bevaras långsiktigt inom ramen för den stiftelse som i dag utgör Dalarnas museum, med landstinget Dalarna och Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund som stiftare", menar styrelsen.

Dalateatern är inte oväntat entusiastisk över Kulturfyr Dalarna i sitt remissvar. En ny scen och verkstad är viktiga, liksom stor foajé med kafé och restaurang. En gemensam kultur/programsamordnare behövs också.

Dalateatern ställer sig mera tveksamma till en omvandling från stiftelse till förvaltning. Dessutom tycker Dalateatern att ombyggnadskostnaderna för Kristinehallen i stället bör läggas på "Kulturhuset" Folkets hus. Man anser också att Musik i Dalarnas huvudsakliga verksamhet i Falun ska förläggas till "Kulturhuset".

Det tycker också Musik i Dalarna, som skriver: "Lägg inga stora resurser på Kristinehallen!". Hela grundtanken med Kulturfyren faller om Musik i Dalarna ska lämnas utanför kulturstråket vid Faluån, menar Musik i Dalarna.

"Utred Folkets hus stora scen som konsertlokal. För Dalateatern planeras en ny scen i en helt ny byggnad. Utred om det är möjligt att bygga större och få en ny konsertsal i samma byggnad."

Konstkonsulenten i Dalarna, Jordi Arkö, tycker i sitt remissvar att man borde spänna bågen högre:

Bygg en helt ny Konsthall i "Kulturhuset" Folkets hus, tycker han: Något drastiskt behöver göras i Falu kommun, som hör till landets sämsta när det gäller konst- och kultursatsningar.

"Dagens utställningsverksamhet för samtidskonst kräver helt andra utrymmen än dem som Konsthallens lokaler representerar". Dalarnas museum skulle då kunna göra nuvarande konsthallen till ett konstmuseum för samlingarna.

I stort är dalakommunernas inställning till Kulturfyr Dalarna välvillig. En kulturellt tilltalande länshuvudstad behövs och Kulturfyr Dalarna kan bidra till kulturutbudet i hela länet, skriver bland andra Säters, Rättviks, Malungs och Gagnefs kommuner. Orsa kommun är positiv till ökad samverkan och till en skulpturpark, eftersom Orsa arrangerat stenskulptursymposier under många år. Smedjebacken tycker att det saknas en analys av det regionala kulturläget.

Det saknas visioner för hur Kulturfyr Dalarna kan påverka hela länet, tycker Ludvika kommun. Det saknas också diskussioner kring ekonomin och verksamheternas kvalitet, utformning och framtida utveckling.

"Kulturfyr är en utmärkt idé för att profilera Falun som kulturstad", tycker Avesta kommun. "Men ringar på vattnet-effekter ska inte överdrivas; att en kraftfull verksamhet i Falun automatiskt gynnar övriga kommuner är ingen självklarhet. Förslaget att flytta ihop kulturförvaltningarna i en gemensam nämnd innebär en risk att det regionala uppdraget tonas ner".

Landstingsstyrelsens allmänna utskott, som är huvudman och övergripande ansvarig för länskulturen, har också yttrat sig över utredningens förslag. Allmänna utskottet är inte positivt till förslaget att kommunen och landstingets kulturförvaltning flyttar ihop och bildar en gemensam förvaltning. Inte heller vill man i dag ta ställning till att omvandla landstingets kulturstiftelser till förvaltningsenheter.

I stället för att påbörja genomförandet under hösten, bör man komplettera utredningen, bland annat med analys av de ekonomiska konsekvenserna, innan de olika förslagen kan behandlas på politisk nivå, framhåller Landstingsstyrelsens allmänna utskott.

MARIANNE TÖRNER

Mer läsning

Annons