Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inte bara knätofsar

Annons

Samla Bergslagens kultur i ett Kulturberg - ett centrum för kulturservice - i Grängesberg, förslås nu i en utredning som görs på uppdrag av Dalarnas museum och Ludvika kommun.

- Gruvmiljöerna måste räddas och vi har ett uppdrag att se över byggnaderna, säger Örjan Hamrin på Dalarnas museum. Det är från honom idén om Kulturberget kommer. Han har tidigare kämpat för att Ekomuseet och Filmberget i Grängesberg ska bli verklighet. Nu ser han en möjlighet att ta till vara på synergieffekterna av filmarkivets verksamhet.

- Samla alla kulturserviceverksamheter under ett tak: Kulturvård, kulturservice och bildsamlingar och knyt ihop den kompetens som finns runtom i Bergslagen i ett nätverk.

Varför just Grängesberg är så lämpligt som centrum förklarar Staffan Nilsson, Falun, som gjort en förstudie till hur projektet ska kunna fungera.

- Grängesbergs historia är historien om Sveriges väg mot ett modernt samhälle, välfärdens uppbyggnad och tillbakagång. Samhället byggdes som ett mönstersamhälle med bostadsområden av senaste snitt, från 1890 och framåt. I Grängesberg grundades första gruvarbetarfacket. Allt i Grängesberg byggde på järnmalmsbrytningen. När priserna föll och konkurrensen hårdnade på världsmarknaden började nedläggningarna i Bergslagen. Och nu står byggnaderna och långsamt förfaller runtom i landskapet - Stripa järnmalmsgruva, Larsbo kalkbruk, Guldsmedshyttan, Pershyttan och alla de andra. 1900-talets arbetslivshistoria måste bli både synlig och begriplig.

- Där har Kulturberget ett uppdrag. Det förflutna ska tolkas och förmedlas, händelser och platser levandegöras. Genom uppskyltning och annat, som multimedia och dramatiserade vandringar.

Ännu har Staffan Nilsson inte lagt fram sin rapport. Men han och uppdragsgivarna hoppas att projektet ska ha en framtid genom de sysselsättningseffekter det ger, med hjälp av arbetsmarknadsåtgärder, fonder och allmänna medel. Kulturarbetarförmedlingen i Örebro har visat intresse, liksom Småföretagartillväxt i Ludvika. Medel från Arbetsmarknadsverket och Framtidens kultur har sökts för uppbyggnadsfasen.

Drömmen är att kunna utnyttja den stora tomma maskinhallen i Grängesberg som administrativt centrum och ateljé, men om det är möjligt återstår att se.

Idén om Kulturberget bygger i hög grad på att olika typer av kompetens, praktisk och teoretisk, som finns i Bergslagen knyts samman i ett nätverk.

Universitet och högskolor i länen, antikvariska myndigheter och länsstyrelser, alla ska ingå i samarbetet. Liksom naturligtvis bruken i och utanför Dalarna, som till exempel Avesta hytta där man har intressanta projekt på gång.

- Uppdragen för Kulturberget kan röra allt från maskinrenovering till identifiering och genomgång av gamla fotosamlingar, säger Staffan Nilsson. Det kan handla om att sätta en verkstad i funktion eller att bygga upp ett kraftverk.

En kommun som sitter på en kulturskatt kan vända sig till Kulturberget och få kontakt med fackexperter och hjälp att inventera resterna, röja, identifiera, restaurera och skylta upp. Nästa steg är att engagera hembygdsföreningar och amatörteaterverksamma.

Allt för att göra historien levande och åskådlig.

MARIANNE TÖRNER

Mer läsning

Annons