Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hon vill inrätta barnbildcentrum

/

Annons

Varje år kastas åtskilliga kilo teckningar och målningar av barn.

Fantasirika och inspirerande arbeten slängs efter korttids förvaring eller när terminen är slut. En ovärderlig resurs som helt enkelt inte tillvaratas.

Bilder som speglar fantasin, tankar, funderingar över livet döden, våldet och kärleken, tillvarons absurditet och komiska meningslöshet som ges till

utryck i bildspråk., Ett konstverk kan i många avseende också vara ett fantastiskt tidsdokument och även föremål för forskning för att utläsa barns

tankar och funderingar under viss tidsperiod. Därför känns det högaktuellt att inrätta barnbildcentrum i Dalarna där fler samhällsaktörer och kommuner

blir delaktiga i själva inrättandet av barnbildcentrum. Gemensamt för alla ska vara att de, på olika vis, har valt barnet som motiv i sin konst för att

bearbeta och gestalta känslolägen och stämningar men också kommentera, reflektera över och gestalta vår samtid. Detta är utmaning och en

fantastisk möjlighet för de utställande konstnärerna och arrangörerna. Centrat kan även vara en naturlig kontakt för nationella och internationella

kontakter och utbyten av utställningar av unga konstnärer. Det är barn och ungas konstbehov som ska sättas i centrum och ges större utrymme.

För att detta ska gå att genomföra krävs det en barnbildskonsulent som ska ha ansvaret att driva verksamheten. Konsulentens uppgift är bl a att ta de

rätta kontakterna med alla berörda för att ett sådant centra ska komma tillstånd. För att visa konstverket så ska det finnas en inspirerande

konsthall eller arena där barn och ungas teckningar och målningar ska ställas ut. Alla som vill ska kunna lämna sin teckning till arkivering.

Utställningarna ska kunna handla om olika teman tex. mobbning, integration, kärlek, mm. I konsthallen skall unga obeprövade konstnärer ges maximal

support och stöd för sitt konstverk. Utställningar ska öka förståelsen och möten med andra kulturer och konstgestaltningar. Konstverken ska efter

utställningen dokumenteras och arkiveras i barnbildsarkiv och vara föremål för forskning som kan vara av betydelse inför samtiden tillika framtiden.

Här har landstinget Dalarna en chans att sätta barn och unga i centrum på ett mycket unikt sätt som har en stor betydelse även för framtiden. Alf

Johansson låt barnens stjärna lysa i kulturfyren. Barnbildcentrum kan betyda så mycket för så många barn. Barns samtid formar vår framtid.

KATARINA GUSTAVSSON
/kulturpolitiker i landstinget Dalarna

Mer läsning

Annons