Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fråga FK om juridik: Ska studiemedel och pensions försäkring tas med i bodelningen

Annons

Fråga:

Jag undrar vad som gäller i samband med skilsmässa när det gäller den enas studieskulder. Studielånet har tagits under äktenskapet och använts till familjens försörjning (barn finns). Jag undrar också hur det är med privata pensionsförsäkringar, pensionsdel och efterlevandedel.

Undrande hjälpsam vän

Svar:

Vid en bodelning ska makarnas alla tillgångar och skulder tas med vid beräkningen av boets värde. Då är huvudregeln att hela studieskulden tas med i bodelningen. Det har diskuterats om studiemedel är en form av personlig skuld som ska hållas utanför bodelningen, men något som tyder på detta i rättspraxis finns dock ännu inte.

Vissa omständigheter kan medföra en jämkning i bodelningen. Skuld för studiemedel är exempel på skuld som kan föranleda en sådan jämkning, det vill säga att det är oskäligt att hänföra hela eller del därav till makarnas gemensamma skulder.

Exempel på jämkning skulle vara då den ena maken har en stor studieskuld i förhållande till makarnas sammanlagda giftorättsgods.

När det gäller privata pensionsförsäkringar är huvudregeln sedan några år tillbaka att dessa också ska tas med vid beräkningen av boets värde. Undantag från denna regel kan göras om det skulle vara oskäligt.

Värdet på försäkringen ska alltså tas med, men eftersom försäkringen beskattas vid kommande uttag bör skiftesvärdet reduceras med den latenta skatten.

Fråga:

Jag skulle vilja veta hur det är om andra partnern i smyg skaffar sig en lägenhet och flyttar iväg. Jag fick reda på detta innan flytten.

Är det lagligt att förorsaka familjen en merkostnad på cirka 7 000 kronor per månad eller finns det inget som säger hur man får bära sig åt? Detta medför också att partnern ej har råd att betala underhåll till vårt barn?

Min andra fråga är hur det är med arvegods vid en bodelning, kan den andra partnern kräva 50 procent även av det? Vi har varit gifta i 18 år och mitt arv fick jag för cirka 10-15 år sedan. Pengarna kan partnern behålla, men jag skulle gärna vilja behålla egendom och sakerna från mina föräldrar.

Tacksam för svar

Svar:

Jag förutsätter att ni nu avser att skilja er. Det är inte ovanligt att någon av makarna inför en skilsmässa flyttar från det gemensamma hemmet. Enligt gällande bestämmelser finns inte något hinder för en make att flytta till egen lägenhet och därmed förorsaka familjen en ökad kostnad.

Den förälder som har barnet boende hos sig har i regel rätt till ett underhållsstöd på 1 173 kronor per månad och barn. Detta ansöker man om hos försäkringskassan.

En bodelning innebär att makarna delar sitt giftorättsgods. Om det inte finns något äktenskapsförord eller testamente som föreskriver enskild egendom ska ditt arvegods också ingå i bodelningen, vilket innebär att din partner har rätt till halva dess värde.

Eftersom det är din egendom har du dock alltid rätt att få denna utlagd på din lott.

HÅKAN ULLBERG, advokat


Mer läsning

Annons