Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

För Ellen Key var skönheten som en religion

Annons

böcker |

ELLEN KEY OCH SKÖNHETEN

Thorbjörn Lengborn

Gidlunds förlag

Drygt 110 år har gått sedan Ellen Key spred sina idéer om "hvardagsskönhet" i en uppsats med samma namn.

Man kan ju fråga sig vad denna glödande folkbildare skulle säga om den störtflod av fula och inte alltid ändamålsenliga prylar som översvämmar dagens marknad.

Men att det inte blev värre, att det genom seklet funnits starka motkrafter som kämpat för den goda formen, kan man tacka Ellen Key och hennes kollegor för, både filosofer, konstnärer och pedagoger.

Mycket skulle hon nog också ta till sitt hjärta i dag - den nordiska modernismens arv, de ljusa lätta möblerna, eller det praktiska tänkandet i Ikeas kollektioner till exempel.

I Karin och Carl Larssons hem i Sundborn fann Ellen Key en förebild som stämde med hennes ideal, som "med enkla medel nått det hemtrefligaste och originellaste artistiska intryck". De enkla trämöblerna, målade i klara färger i grönt och rött eller rent vitt tilltalar hennes känsla för enkelhet och ändamålsenlighet. 1899, när hon skriver sin berömda uppsats "Skönhet för alla" i Verdandis tidskrift, hör beskrivningen av Larssons hem till de viktigaste avsnitten.

Det går en rak tråd bakåt från förra sekelskiftets "skönhetsfostrare" till 1700-talets klassicistiska arv - den gustavianska stil som på senare år erövrat världen, men som dessförinnan genomgått åtskilliga kulturella omsmältningsprocesser. I Sverige var det framför andra konstfilosofen Carl August Ehrenswärd (1745-1800), som röjde väg för de antika estetiska ideal, som han insupit under sin italienska resa.

Ehrenswärd var en av Ellen Keys främsta förebilder. Som sann produkt av upplysningstiden förespråkade han nyttan och hävdade att behov och skönhet ska gå hand i hand. Han avskydde överdrifter.

Visst var den svenska fattigdomen en orsak till att 1700-talets stil blev så enkel och ändamålsenlig, men det är också därför den känns så modern och tidlös, på ett annat sätt än kontinentens överlastade prakt.

En som mer än de flesta gått på djupet med Ellen Keys livsåskådning och estetiska tankevärld är Thorbjörn Lengborn. Han har tagit vara på alla vinklar av sin breda bildning i boken "Ellen Key och skönheten". Lengborn är både fil dr i litteraturvetenskap, fil dr i pedagogik, teol dr i religionspsykologi och fil mag i konstvetenskap och idéhistoria. Det här är med andra ord en spränglärd utgåva, ett specialarbete som inte har avsikt att följa den folkbildande linjen hos Key och besläktade pedagoger.

Boken kartlägger Ellen Keys estetiska idéer och författarskap mellan 1891 och 1906. Det var 1891 Key publicerade uppsatsen "Hvardagsskönhet" och upptäckte två verk som fick avgörande betydelse för henne: Julius Lengbehns "Rembrandt als erzieher", som tog upp konstnärens betydelse för folkets uppfostran, och C A Ehrenswärds "Resa till Italien".

Bejakandet av livet och tron på livets kraft höll Ellen Key uppe genom åren. En förebild var där Goethe, en man som förstod att leva. Framför allt hade hon en stark framstegstro. Men hos henne stannade det inte vid optimism inför den industriella, vetenskapliga och ekonomiska utvecklingen, som genomsyrade förra sekelskiftet.

Ellen Key trodde också på möjligheten att utveckla och omdana människan genom konsten. För henne, som så småningom lämnade kristendomen bakom sig, blev skönheten en religion.

Ögat kan tränas att uppfatta skönhet. Ellen Key propagerade för att skolelever genom flitiga besök på museer och genom att betrakta byggnader, statyer och annat de möter på gator och torg skulle kunna lära sig skilja på fult och vackert.

De engelska konstfilosoferna Ruskin och Morris hyllade hon för deras tro på jämlikhet, hantverksglädje och skönhet. Men hon upplever efterhand inte minst den medeltidssvärmande Ruskin som omodern.

Samtidigt som Ellen Key drogs mot socialismen höll hon fast vid individualismen och frihetsidealen. Hon var en spegel av sin tids tankar, men lyckades inlemma olika strömningar till en självständig personlig åskådning.

MARIANNE TÖRNER

Mer läsning

Annons