Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Falun är en kulturkommun"

Annons

De enligt artikeln snåla livsvillkoren för kultur i Falun ligger dock närmare min dagliga gärning. Det finns ingen anledning att sticka under stol med att jag med glädje ser ökad offentlig finansiering av och engagemang i, det lokala kulturlivet. Å andra sidan känner jag en viss stolthet över Falun och vad jag uppfattar som ett klart politiskt ställningstagande för att utveckla kulturlivet.

En utgångspunkt för artikeln är Kulturstatistik 2002 - redovisade nettokulturutgifter per kommuninnevånare. Statistiken bygger på fyra redovisningsposter till statistiska centralbyrån: Bibliotek, musikskola, stöd till folkbildning samt övrigt.

Exempelvis får små kommuner ofta högre driftskostnad för bibliotek eftersom lokalkostnaden har stort genomslag. En glesbygdskommun med flera biblioteksfilialer får också högre utgiftsnivå än en tätortskommun. Statistiken är därmed ett trubbigt mätinstrument.

Posten "övrigt" är ett svagt underlag eftersom kommuner har olika uppfattningar om vad som hänförs till detta. Att enbart mot bakgrund av denna statistik fastslå att det är snålt med kultur i Falun är därmed inte sakligt.

Tyngdpunkten i artikeln vilar dock på Landstinget Dalarnas idoga påtryckningar för att förmå Falun att stå för en högre andel av kostnaderna i landstingets kulturstiftelser.

Enligt tidningen "konstaterar" landstingets kulturstyrelse att kommunen borde betala ett antal miljoner utöver redan befintligt stöd eftersom flertalet institutioner är lokaliserade till Falun.

Hur ser det då ut? År 2001 svarade staten för 32 procent, landstinget för procent och Falu kommun för 13 procent av Dalateaterns bidragsfinansiering på totalt 20, 2 miljoner. Motsvarande siffror för Dalarnas museum är 25 procent, 68 procent och 7 procent av sammanlagt 12,5 miljoner. Länsbiblioteksverksamhetens bidrag fördelas med 32, 57, respektive 11 procent.

Som framgår bidrar landstingsområdets övriga kommuner inte. Falu kommun tar därmed ett stort ansvar som värdkommun, övriga kommuner förefaller värdera länsinstitutionerna mycket lågt.

Övriga kommuner bidrar däremot till Musik i Dalarna, totalt med 600 tkr varvid ingår en "kostnadsfri" årlig konsert i respektive kommun. Samtidigt bidrar Falu kommun ensamt drygt 60 procent av den totala kommunala finansieringen. Musik i Dalarnas konsertprogram januari - maj omfattar nio konserter i Falun (32 procent av programmet) och nitton i övriga kommuner.

I höstas inleddes dessutom Musiksamverkan i Dalarna, ett landstingsinitiativ som omfattar Dalhalla, Musik vid Siljan samt Dalasinfoniettan i sin roll av orkester i Dalhalla. Detta motiveras med turistekonomiska argument. Trots att Musik i Dalarna föredömligt bedriver merparten av sin verksamhet i övriga landstingskommuner, genom Dalasinfoniettan (som ju tyvärr är det huvudsakliga innehållet i MiD:s verksamhet, men det är en annan fråga) så envisas landstinget med att utpeka Falu kommun som bristande i ansvar för länsmusikens finansiering.

Att fog finnes för den argumentationen är tvivelaktigt.

Min uppfattning är att Falun är en kulturstad i flera bemärkelser. Falu kommun tar stort ansvar för länsinstitutionerna. I kommunen finns ett otal aktiva kulturutövare inom alla områden, såväl ideella som kommersiella kulturproducenter samt ett livskraftigt föreningsliv. I dagarna har en utredning om en framtida konserthusverksamhet påbörjats. Kommunen har fastställt ett näringslivsprogram där kultur och turism ingår som ett av tre profilområden.

Därmed inte sagt att det inte kan bli bättre. Men jag uppfattar att det finns en uttalad och mycket lovvärd politisk ambition att det ska bli just ännu bättre. I den mån denna politiska ambition inte motsvarar kulturutövarnas, -producenternas och -konsumenternas förväntningar så kommer utan tvivel en kritisk debatt att föras. Så är tingens ordning. Men rätt ska ändå vara rätt. Det finns mycket att vara stolt över i Falun, inte minst på kulturområdet.

HANS HJORTH

Mer läsning

Annons