Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Dalasinfoniettan kan inte spela rock&#39n&#39roll"

Annons

Det är ett förhållandevis offensivt dokument som landstinget skickat ut på remiss. Landstingsrådet Alf Johansson (s) har också sedan han tog över efter Christer Wahlbäck (s) talat varmt om kulturens roll i framtidens Dalarna.

Johansson argumenterar inte längre för kultur som en sorts indirekt hälsovård utan pekar snarare på kultur som ett stort och gemensamt medborgerligt projekt - på en principiell nivå fullt möjligt att jämföra med folkhemsbygget på sin tid. Kulturens roll som socialt kitt, som redskap för att skapa en känsla av "vi", bör betonas. En radikal kultur är bra för demokratin.

Ett genomgående tema i Kulturvision 2005-2010 är förnyelse och omvärldsorientering. Det kommer garanterat att uppröra länets konservativa krafter att dokumentet slår fast att "länsinvånarnas anpassning till det mångkulturella Sverige är en lika viktig fråga som invandrarnas anpassning till det svenska". Förnyelsen ska bygga på traditioner, mångfald, kvalitet, öppenhet mot ungdomliga uttryck och lokal förankring. Den ska leda till förbättrad demokrati, gemenskap och personlig utveckling för kulturskapare och -konsumenter. Särskilt betonas barn- och ungdomskulturen. Den ska stärkas genom att en ny tjänst som ungdomskonsulent skapas parallellt med de andra konsulenttjänsterna inom respektive kulturyttring (dans, konst etcetera)

En förnyelse behövs, inte minst för att den genomsnittliga utbildningsnivån hos Dalarnas befolkning ställer nya krav. Utbildningsmönstren med allt fler yngre från Dalarna som gått och går vidare till högre humanistiska studier gör att Dalarna måste kunna erbjuda förutsättningar för "kulturåtervändare", ungefär på det sätt som Dalarna verkat för en attraktiv arbetsmarknad för hemvändande ingenjörer och ekonomer.

Det ska bland annat bli möjligt om den traditionella kulturen "på ett konstruktivt sätt" samverkar med populärkulturen och upplevelseindustrin för att skapa nya arbetstillfällen.

Visionen deklarerar att kultur har ett värde i sig själv och att den goda kulturen inte förenklar. Kulturen kan vara en motkraft mot en masskultur med vinstintressen, som bygger på föreställningar om att det är möjligt för individer att köpa sig säkerhet och popularitet. Barn- och ungdomskulturen bör särskilt sträva efter att ge en motbild till den amerikanska och engelska populärkulturen. Motbilder till populärkulturen är särskilt önskvärt ur ett könsrollsperspektiv. Bland dem som tar del av kulturen bör andelen män och ungdomar öka ordentligt.

Kulturvision 2005-2010 vill se att alla Dalarnas 15 kommuner får tillgång till kultur. I framtiden ska också gymnasieelever kunna åka gratis så kallad "kulturbuss" till arrangemangen. Vad gäller tillgängligheten kan också IT spela en roll.

Förenklat uttryckt bör kommunerna ta hand om amatörkulturen och landstinget om proffsen. Landstinget vill förnya de många sommararrangemangen så att de bygger på "vår tids kulturutövare och arrangörer".

Landstinget vill lösa den gamla surdegen med vem som ska stå för fiolerna vad gäller kulturens lokaler. Det bör kommunerna göra. Landstinget ställer sig positiv till att tydligare integrera länsinstitutionernas verksamheter och profilering genom den så kallade Kulturfyr Dalarna - som gör något positivt av deras läge längs Faluån.

Kulturvision 2005-2010 har också tagit till sig kritiken att allt för mycket pengar låses fast i stöd till institutionerna. Utrymme för fria medel som kan gå till experimentell kultur ska skapas.

Kulturvision kan du ladda ner här (pdf).

Mer läsning

Annons