Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dalarna, Europa och filmen Sjukt - i positiva ordalag

Annons

De kulturpolitiska skälen är främst framväxten av nya distributionsformer för audiovisuella produktioner: ett antal nya tevekanaler, video, DVD, Internet. Dessa nya former måste fyllas med ett innehåll. Vidare har traditionella kulturformer som bildkonst och litteratur fått konkurrens av vår tids slagkraftiga medier såsom film, tv, video etc med höga tittarsiffror. Inte minst barn och unga ägnar mycket fritid - ibland nästan all fritid - åt video, film, tv. I ett samhälle som alltmer utvecklas till ett informations- och kunskapssamhälle har medieproduktion blivit ett viktigt expansionsområde för många regioner i Europa, vilka tidigare levat på traditionell tillverkningsindustri. Film och medier uppfyller de flesta önskade regionalpolitiska kriterierna: omsättning i regionen av mycket pengar, personalintensitet, uppbyggnad av regional identitet, turistisk betydelse, en miljövänlig "industri".

Film i Dalarna arbetar sedan 1995 med utvecklingen av en regional filmpolitik i nära samverkan med länets kommuner, Högskolan, Filmmuseet i Säter, Dalarnas museum, Centrum för Digital Interpretation m fl. En av arbetsuppgifterna är stöd till kort- och dokumentärfilm. Problemet är där att visningsmöjligheterna är begränsade.

Ett arbete pågår med att söka få till stånd möjligheter att gå in som medproducent för långfilm. Detta skulle innebära att Dalarna på ett nytt sätt kan synas på Sveriges kultur- och filmkarta på samma vis som t ex skett i andra län genom Film i Väst, Filmpool Nord i Norrbotten och Film i Skåne. Det är först genom produktion av långfilm som sådana genomslag kan ske. Ett lysande exempel på detta är Fucking Åmål, som var en av Film i Västs första långfilmsproduktioner.

Genom mitt arbete som ledamot i EU:s regionkommitté har jag kunnat delta i en europeisk audiovisuell utveckling som i mångt och mycket handlar om att främja en europeisk identitet som motvikt till den amerikanska dominansen på film- och medieområdet. Detta kan bland annat ske genom en produktion av film och teve på regional nivå. Det audiovisuella området är föremål för stort intresse i EU:s olika organ och inte minst gäller det samspelet mellan offentlig och privat finansiering av filmproduktioner. Just nu har jag tillsammans med landstingets kulturchef Åke Sundberg ansvar för ett yttrande över bland annat statliga stödformer.

I yttrandet är en annan huvudfråga hur man i Europa bäst tar till vara den antikvariska filmen, som framstår som en allt viktigare del av kulturarvet. I Dalarna är utvecklingen av filmvårdscentralen i Grängesberg ett aktuellt exempel. Där ska kort- och dokumentärfilmer av alla slag -utom spelfilm- från hela Sverige bevaras och levandegöras.

I vårt län finns i de flesta kommuner uppbyggda medieverkstäder, skolfilmvisningar, fortbildning av lärare och förskolepersonal och projekt som sammantaget innebär en lokal film- och mediepolitik. Att dessa uttrycksformer finns, tycker jag är en djupt demokratisk fråga. Den medieverkstad som vi har i Orsa utvecklas och växer. Många ungdomar har möjlighet att uttrycka sig med hjälp av film, många arbeten sker i direkt samarbete med det lokala näringslivet och dessutom öppnar mediaverkstaden dörren för många olika internationella kontakter. Utvecklingsmöjligheterna har nästan inga gränser.

Genom samarbete mellan olika regionala aktörer och samarbete med länets kommuner skapas ett kreativt klimat som innebär utveckling av Dalarnas film- och mediepolitik i vilken produktion av långfilm är en viktig del. Vi är många som vill att Dalarna skall utvecklas positivt. Då är det viktigt att synas och syns gör man i vår tids medier! ANN BESKOW

kommunalråd i Orsa

tidigare ordförande i landstingets

kulturnämnd

Mer läsning

Annons